Vier keer werd maandag 6 december een handtekening gezet onder evenzoveel overeenkomsten. Daarmee zijn de universiteit en de gemeente Rotterdam stevig aan elkaar verbonden.

“Na de haven is de universiteit het beste wat deze stad overkomen is”, aldus burgemeester Aboutaleb in de openingsspeech van de bijeenkomst ‘Ketens van verbondenheid’ maandag 6 december op het stadhuis. In twee uur tijd sloot de EUR maar liefst vier overeenkomsten met de gemeente en andere partijen met als doel: de kennis en kunde van de universiteit in te zetten voor grootstedelijke vraagstukken. Of dat nu is op het gebied van duurzaamheid, gezondheid of de haven.

Zichtbaar maken

De algemene overeenkomst tussen de universiteit en de gemeente behelst onder meer dat de universiteit voortaan ‘preferred supplier’ is voor wetenschappelijke kennis voor de gemeente. Verder hebben ze elkaar beloofd te investeren in samenwerkings­netwerken en bij onderzoek en onderwijs. “De stad en de universiteit hebben elkaar nodig. En er gebeurt al heel veel, maar dat is nog te weinig zichtbaar”, aldus wethouder hoger onderwijs Korrie Louwes.

In zogenaamde ‘kenniswerkplaatsen’ gaan medewerkers van gemeente en de EUR samenwerken om de problemen van de stad te doorgronden.

Bouwplannen campus

Twee overeenkomsten hangen beide samen met de bouwplannen voor campus Woudestein. De anterieure overeenkomst regelt een aantal zaken rondom het bestemmingsplan en de voortgang van de bouwactiviteiten.

Verder beloofde de universiteit in de Duurzaamheidsovereenkomst om de meest duurzame campus van Nederland te ontwikkelen. De EUR sloot zich daarmee aan bij de overeenkomst ‘Duurzaam ontwikkelen Rotterdam 2010’, die in oktober 2010 ondertekend werd door de gemeente Rotterdam en ruim veertig vastgoedpartners. Het gaat dan behalve CO2-reductie, ook om duurzaam omgaan met energie, water, afval, gezondheid, luchtkwaliteit, landgebruik, buitenruimte, transport en management.

SmartPort

Een andere langverwachte overeenkomst behelst SmartPort die behalve door de universiteit en het Centre for Maritime Economics and Logistics en de gemeente, ook door havenondernemersvereniging Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam werd getekend. Daarmee is de benoeming van vijf havenhoogleraren bij de diverse universiteiten, een feit.

Via SmartPort moet relevant onderzoek makkelijker beschikbaar komen voor het bedrijfsleven. Met als doel het vestigingsklimaat voor havengerelateerde bedrijven te verbeteren en de ontwikkelingsmogelijkheden op thema’s als duurzaamheid en efficiency te vergroten.

“De relatie met de universiteit en de haven is de laatste jaren heel moeizaam geweest, we konden geen hoogleraar te pakken krijgen voor de leerstoel van havenhoogleraar”, aldus Deltalinqs-voorzitter Wim van Sluis. Van Sluis gaf vertrouwen te hebben in SmartPort en blij is dat er nu maar liefst vijf hoogleraren voor het havenbedrijfsleven ‘beschikbaar’ zijn.WG

Lees ook het interview met wethouder Louwes in EM #8