Wo-studenten kiezen er de laatste jaren minder voor om een korte periode in het buitenland te

studeren of een stage te lopen, terwijl dit aantal hbo’ers juist steeg.

Bijna 42 duizend Nederlandse studenten vertrokken jaarlijks naar het buitenland voor hun studie, zo blijkt uit het rapport Mobiliteit in beeld 2010 van het Nuffic. Hierin zijn de ontwikkelingen wat betreft studentenmobiliteit van de laatste jaren in kaart gebracht.

Nu ‘nog maar’ 25 procent

Opvallend is het dalende percentage wo-studenten dat voor een semester, trimester of stage de grens over gaat. Zocht aan het begin van de eeuw nog ruim 40 procent het avontuur op in een ander land, drie jaar geleden was dat nog maar ruim een kwart van de studenten.

Is ontwikkeling zichtbaar op EUR?

Op de Erasmus Universiteit is het aantal studenten dat in het buitenland studeert op de meeste faculteiten redelijk stabiel. De Erasmus School of Economics vormt daarop een

uitzondering, want hier gingen de laatste twee jaar bijna twee keer zoveel studenten de grens

over. Het Erasmus MC liet tot twee jaar terug een stijging zien, maar daarna zakte het aantal

terug.

Harde knip is oorzaak

AIESEC Rotterdam regelt buitenlandse stages voor studenten, maar herkent zich niet

in de cijfers van Nuffic. Wel heeft Sabine van der Zwet van AIESEC het vermoeden dat de

invoering van de harde knip te maken heeft met het dalende percentage wo’ers dat naar het

buitenland gaat. “Voorheen mochten studenten nog een paar vakken open hebben staan als ze aan hun master begonnen, maar dat is nu voorbij. Hierdoor stellen studenten die buitenlandervaring misschien toch even uit.” Bovendien heeft het kabinet plannen om trage studenten te beboeten met hogere collegegelden, dus daar passen studenten wel voor op, denkt Van der Zwet.

Tussen jaar nuttig besteden

Bang dat AIESEC ook last gaat krijgen van de hogere studiedruk is ze niet, want wie het

niet redt om meteen door te stromen naar de master, wil het jaar wel goed besteden. “Een

buitenlandervaring is dan een prima opvulling, dus hopelijk kloppen ze bij ons aan.”

Hbo’ers gaan vaker naar buitenland

Overigens gaan hbo’ers sinds de laatste jaren juist meer naar het buitenland voor een korte

periode. Hierdoor is het totaal aantal hoger onderwijsstudenten dat de grens oversteekt stabiel

gebleven (circa 23 procent). LJ