De voorziene salarisverhoging voor het universitaire personeel gaat niet door, maar met de rest van het eerder afgewezen onderhandelaarsakkoord, inclusief een uitkering van 500 euro, blijken de universiteiten nu toch te kunnen leven.

De universiteiten deden de vakbonden op 25 november een eindbod voor een cao die maar tot 1 januari 2011 loopt, maar die met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2010 geldt. Als tenminste ook de vakbonden akkoord gaan.

500 euro gaat door

Eerder gemaakte afspraken over werkgelegenheid en loopbaanbeleid blijven overeind, meldt Abvakabo FNV-bestuurder Marieke van den Berg. Dat geldt ook voor de uitkering van 500 euro bruto die het universitaire personeel in december tegemoet kan zien.

Salarisverhoging brug te ver

Maar de half procent salarisverhoging die vanaf 1 februari 2011 zou gelden, was de universiteiten een brug te ver. De onderhandelingen daarover zullen in het nieuwe jaar worden hervat. De looninzet van de FNV-bonden voor 2011 is inmiddels twee procent. Die zal ook gelden voor de universitaire cao. HOP