Het integratiebeleid van kabinet-Rutte is vooral symbolisch, omdat de maatregelen slechts enkelen treffen. Dit schrijven Han Entzinger, hoogleraar migratie- en integratiestudies, en Peter Scholten, docent beleid en politiek 30 november in nrc.next. Ook vinden zij het jammer dat het kabinet integratie ziet als probleem van de nieuwkomer in plaats van een gezamenlijk probleem.

De aandacht voor integratie is miniem in het nieuwe kabinet. Dat betekent dat migranten op eigen houtje het traject door moeten van de inburgeringcursus – die zij bovendien zelf moeten bekostigen – tot aan de permanente verblijfsvergunning of naturalisatie aan toe. Migranten worden dus zelf verantwoordelijk voor een succesvolle inburgering, maar de onderzoekers weten uit het verleden dat zo’n losse benadering weinig kans van slagen heeft. Terwijl het kabinet integratie dus uitsluitend als probleem van de nieuwkomer ziet, zien de onderzoekers dat juist als een samenlevingsvraagstuk.

Symbolisch

Andere aangekondigde maatregelen zijn onder andere: een boerkaverbod, aanscherping van de naturalisatie-eisen en beëindiging van het diversiteits- en voorkeursbeleid. De wetenschappers noemen de maatregelen symbolisch, omdat het slechts enkelen treft. “Het aantal boerkadraagsters dat door het verbod getroffen gaat worden, is bijzonder laag”, geven zij als voorbeeld.  

Kennismigranten wel welkom

Waar de aandacht van kabinet-Rutte wél naar uit gaat, zijn de strengere regels omtrent immigratie. “Het kabinet wil domweg minder immigratie, behalve dan van kennismigranten”, schrijven Entzinger en Scholten. Dit beleid is echter niet een-twee-drie uit te voeren, vanwege de EU-richtlijnen en internationale verdragen.

Kabinet loopt risico’s

Door een ‘weinig effectief integratiebeleid’ te combineren met een ‘slecht uitvoerbaar immigratiebeleid’ neemt het kabinet risico’s. Een van de risico’s zou kunnen zijn dat allochtonen die met succes zijn geïntegreerd, het vertrouwen in de regering verliezen. Immers, zij herkennen zich niet in het beeld van ‘kansarme massa-immigratie’ en ‘mislukte integratie’ dat de regering uitstraalt. Bovendien bestaat de kans dat de rechtse achterban verder zal radicaliseren, omdat veel regeringsbeloftes niet waargemaakt kunnen worden of nauwelijks effect hebben, denken de wetenschappers. LJ