Er was een steekwagentje voor nodig om staatssecretaris Zijlstra van hoger onderwijs de petitie tegen bezuinigingen op ‘langstudeerders’ te overhandigen.

Ruim honderdduizend mensen tekenden de petitie en 1200 van hen stuurden een verhaal mee waarin ze uitlegden waarom ze studievertraging opliepen. De staatssecretaris nam het steekwagentje mee het departement in. Hij beloofde naar de verhalen te kijken, maar deed geen toezeggingen.

Studentenorganisatie

De petitie is een initiatief van studentenorganisatie ISO, gesteund door onder meer de LSVb, jongerenorganisaties, de Landelijke Kamer van Verenigingen, Studerende moeders, Studentensport Nederland en Europese studentenverenigingen.

Op 29 november vergadert de Tweede Kamer over de onderwijsbegroting. Dan zal besloten worden of en wanneer de bezuinigingen ingaan.HOP