Met slechts één druppel bloed kunnen onderzoekers van het Erasmus MC een inschatting maken van de leeftijd van de onbekende persoon van wie deze bloeddruppel afkomstig is.

Deze methode vormt een aanknopingspunt voor het opsporen van een onbekende dader van een misdrijf of het identificeren van slachtoffers van rampen. De onderzoekers publiceren hun bevindingen in het tijdschrift ‘Current Biology’.

Meer mogelijkheden noodzakelijk

Alleen via tanden of botten was het tot nog toe mogelijk om de leeftijd van een onbekende persoon te achterhalen. Bij de meeste misdrijven zijn echter alleen bloedsporen te achterhalen. Dat maakte het noodzakelijk om te zoeken naar een manier waarmee uit bloed de leeftijd zou kunnen worden bepaald.

Simpele test

Prof. dr. Manfred Kayser, hoogleraar Forensische Moleculaire Biologie in het Erasmus MC legt uit hoe zijn team te werk is gegaan: “We hebben gebruik gemaakt van de observatie dat bepaalde DNA-moleculen in sommige bloedcellen met je leeftijd afnemen. Op basis daarvan hebben we een betrouwbare en gevoelige, maar simpele test ontwikkeld. Hiermee kunnen de leeftijdscategorie van degene van wie het bloedspoor afkomstig is, voorspellen. We werken er nu aan om het bepalen van de leeftijd met behulp van een druppel bloed meer nauwkeurig te maken.”

Identiteit vaststellen

De methode biedt naast het opsporen van onbekende daders van een misdrijf, ook aanknopingspunten voor het identificeren van slachtoffers van bijvoorbeeld een treinramp, een natuurramp of een bomaanslag. In tegenstelling tot bijvoorbeeld vliegtuigrampen, is het bij deze rampen over het algemeen niet bekend welke slachtoffers erbij betrokken zijn. Hierbij kan de leeftijd een belangrijke laatste sleutel vormen om de identiteit van een slachtoffer definitief vast te stellen. EUR