De vakbonden zijn ‘verbijsterd’ dat de universiteiten de cao hebben verworpen. “We hadden al heel wat water bij de wijn gedaan.”

Het universitaire personeel heeft geen traditie van ‘petjes-op-en-demonstreren’, bevestigt een teleurgestelde Marieke van den Berg, onderhandelaar van de grootste universitaire vakbond AbvaKabo FNV. “Maar we merken dat de onvrede groeit.” Samen met de andere bonden roept ze de VSNU in een open brief op om het akkoord op korte termijn alsnog te ondertekenen.

Bescheiden

Ze benadrukt dat de bonden verre van blind zijn voor de krappe financiële situatie van de universiteiten. “Dit voorjaar, bij het begin van de cao-onderhandelingen, hebben we een zeer bescheiden looneis van 1,25 procent gesteld. Toen de universiteiten dat te veel vonden zijn de onderhandelingen stilgelegd en hebben wij eind deze zomer actie gevoerd.”

Daarop was de VSNU alsnog bereid om over salarisverhoging te onderhandelen. Dat leidde tot een conceptakkoord dat volgens Van den Berg goed in balans was met de verschillende belangen: “Een salarisverhoging van een half procent voor anderhalf jaar en een uitkering ineens van 500 euro. Daarmee accepteerden we koopkrachtverlies en toonden we als bonden handenvol begrip.”

Onbegrijpelijk

Ze vindt het daarom onbegrijpelijk dat de universiteiten het akkoord alsnog hebben afgewezen. “Dit is een hoogst ongebruikelijke stap. Men verschuilt zich achter het argument dat het nieuwe kabinet definitief geen compensatie geeft voor stijgende loonkosten. Maar hun onderhandelaar had vooraf het mandaat om akkoord te gaan met een loonsverhoging terwijl de kans toen al groot was dat die niet vergoed zou worden. Kom daar dan vervolgens niet alsnog op terug en laat je medewerkers niet in de kou staan. Het akkoord was bedoeld om uit de loopgraven te blijven. Maar de VSNU trekt ons er gewoon weer in.”

Fout signaal

Intussen geven de universiteiten volgens Van den Berg een fout signaal af door de topsalarissen te handhaven en grote bedragen in nieuwbouwprojecten te steken. “Ze kunnen dus best keuzes maken, al zeggen ze dat dit niet zo is. Ze kiezen alleen niet voor hun personeel en dat doen ze al jaren niet. Dan heb ik het niet over de salarissen, maar over de oplopende werkdruk door de groeiende studenteninstroom, de vele tijdelijke contracten en de talloze reorganisaties. Die optelsom wordt wel erg negatief als de universiteiten nu niet bereid zijn een half procent loonsverhoging te geven aan medewerkers die zich een slag in de rondte werken.”

Volgens Van den Berg, die per 1 januari naar een andere werkgever vertrekt, is het nog niet te laat. “Voor komend jaar hebben de gezamenlijke FNV-bonden een looneis van twee procent gesteld. Dus als de universiteiten slim zijn, pakken ze onze uitgestoken hand.”HOP