De huidige lichting universitaire studenten wordt niet alleen ouder en gezonder dan laagopgeleiden. Het verschil tussen die groepen wordt ook nog eens steeds groter.

Twintigjarige mannen die straks een universitaire bul of hbo-diploma halen, zullen waarschijnlijk drie jaar langer leven dan mbo’ers en zeven jaar langer dan hun mannelijke leeftijdsgenoten die alleen de basisschool hebben afgemaakt. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek becijferd op grond van de sterfgevallen in de jaren 2005-2008. Hoogopgeleide jongemannen zullen naar verwachting 82 jaar oud worden. Eerder ging het CBS nog uit van tachtig jaar.

Minder winst

Mannelijke studenten leven nog altijd drie jaar korter dan vrouwen, die ook een iets zonnigere levensverwachting hebben gekregen. Vrouwen boeken echter minder gezondheidswinst als ze gaan studeren. Vrouwen die nu studeren, zullen volgens de statistieken slechts een paar maanden langer leven dan mbo-vrouwen. De kloof met vrouwen die alleen de lagere school hebben gevolgd, is breder: ruim zes jaar.

‘Ervaren gezondheid’

Maar misschien is gezondheid nog belangrijker. Hoogopgeleide mannen leven zeven jaar langer in ‘als goed ervaren gezondheid’ dan mannen die alleen het mbo hebben afgemaakt. Voor vrouwen is het verschil 5,5 jaar.

Zware rokers

Er zijn allerlei verklaringen voor het verschil. Zo staan hoogopgeleiden minder vaak te boek als zware rokers en zware drinkers. Ook blijkt het voor universitair geschoolden makkelijker om van ongezonde leefgewoontes af te komen. Althans, na hun afstuderen. HOP/GM