Vierendertig universiteitsbestuurders en negentien bestuurders van hogescholen verdienden vorig jaar meer dan 188 duizend euro. Dat blijkt uit onderzoek van het Onderwijsblad.

De lijst met topverdieners die het Onderwijsblad samenstelde op basis van de jaarrekeningen van de instellingen, wordt wederom aangevoerd door Aalt Dijkhuizen. De collegevoorzitter van Wageningen Universiteit verdiende vorig jaar een slordige 350 duizend euro, een stijging van zeven procent ten opzichte van 2008. Verder staan vooral universiteitsbestuurders in de bovenste regionen van de lijst.

Flinke loonsverhoging

Er worden weliswaar steeds minder bonussen uitgedeeld aan onderwijsbestuurders, maar het wegvallen daarvan wordt vaak gecompenseerd met een flinke loonsverhoging.

Salarissen in de semi-publieke sector (waartoe ook het onderwijs behoort) die boven de zogenaamde openbaarmakingsnorm van 188 duizend euro uitkomen, moeten sinds 2006 worden gemeld in het jaarverslag van de instellingen.

Maximum stellen

Maar dat is volgens de Algemene Onderwijsbond niet genoeg. Die wil, net als toenmalig minister Plasterk, een maximum stellen aan salarissen van bestuurders in de semi-publieke sector. Ook wil de bond dat extra toelages worden verboden, uitgezonderd een ‘normale’ pensioenregeling en andere gangbare werknemersrechten. De bond vindt het belachelijk dat in tijden van bezuinigingen de salarissen stijgen. “De crisis is kennelijk niet bij alle bestuurders even goed doorgedrongen.” Het geld zou volgens de bond ten goede moeten komen aan het onderwijs of het personeel.

‘Beloningscode’

Een maximum voor topsalarissen in de semi-publieke sector is nog niet in de wet verankerd. Het wetsvoorstel ligt bij de Raad van State. Wel zijn er afspraken gemaakt tussen het ministerie en de onderwijsinstellingen in een zogeheten ‘beloningscode’. Uit een onderzoek van het ministerie van onderwijs vorig jaar bleek dat veel bestuurders meer verdienen dan op grond van de inhoud van hun functie reëel zou zijn. HOP