Het Nationale Onderwijsmuseum in Rotterdam, waar de EUR nauw mee samenwerkt, dreigt te moeten sluiten, omdat de gemeente de subsidie wil stopzetten.

Op initiatief van hoogleraar Maatschappijgeschiedenis Maria Grever hebben talloze EUR-prominenten een open brief getekend, onder wie rector Henk Schmidt, prof. Wiep van Bunge, prof. Dick Douwes en prof. Laurens Winkel (bekijk hier de hele lijst). In de brief wordt gepleit voor het behoud van het Nationale Onderwijsmuseum.

‘Verbijsterend’

Dat het zover zou komen, had Tijs van Ruiten, directeur van het Nationaal Onderwijsmuseum, niet verwacht. “Ik dacht niet dat mijn museum er ongeschonden uit zou komen, gezien de bezuinigingen van de gemeente, maar dat nu sluiting dreigt, vind ik verbijsterend.”

Gemeente financiert pand

De gemeente liet Van Ruiten op 8 oktober weten dat zij de komende vier jaar de subsidie af wil bouwen naar nul. Aangezien de steun van de gemeente aan het museum bestaat uit de financiering van het pand, zou sluiting onontkoombaar zijn.

Ook verlies steun van OC&W

Van Ruiten is bovendien bang dat als de gemeente doorzet, het museum ook de steun vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap zal verliezen. “Toen minister Maria van der Hoeven van OCW in 2004 steun aan ons toezegde, was een van de voorwaarden dat de gemeente Rotterdam betrokken moest blijven. Nu dit gegeven onzeker wordt, staat ook die overheidssubsidie op de tocht.”

Pand van het Nationaal Onderwijsmuseum

Bron van kennis

Voor de Erasmus Universiteit zou het verdwijnen van het Onderwijsmuseum grote nadelige gevolgen hebben, zegt hoogleraar Maatschappijgeschiedenis Maria Grever. “Vanwege de schat aan kennis over onderwijs komen wetenschappers en studenten er veel voor onderzoek. En geschiedenisdocenten laten zich hier jaarlijks nascholen.” Ook werkt het museum samen met de Universiteitsbibliotheek op het gebied van collectievorming over didactiek van geschiedenis en leermiddelen. “Sluiting van zo’n waardevol en goedlopend museum zou pure vernietiging van cultureel kapitaal zijn. Dat kost de samenleving op den duur ook geld”, aldus Grever.

Petitie

Niet alleen Grever heeft sympathisanten gezocht, ook het Onderwijsmuseum heeft op haar website een petitie opgesteld die tot nu toe 3000 keer getekend is.

Bezwaar maken

Met alle steunbetuigingen zal Van Ruiten zich gesterkt voelen als hij op 25 oktober in de gemeenteraad bezwaar zal maken tegen de mogelijke subsidiestop. LJ