Behalve voor hoger onderwijs en wetenschap wordt VVD-staatssecretaris Halbe Zijlstra verantwoordelijk voor het lerarenbeleid en ‘levenlang leren’. Bovendien krijgt hij de portefeuille cultuur.

De portefeuille ‘wetenschap’ moet Zijlstra delen met CDA-minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. Zij zijn samen verantwoordelijk voor onderzoeksfinancier NWO en wetenschapsgenootschap KNAW, “waarbij de minister van EL&I het algemene innovatiebeleid coördineert en doorzettingsmacht heeft”.

Botsen

Hoe zwaar die ‘doorzettingsmacht’ zal wegen, is nog even afwachten. In de vorige regering botsten CDA en PvdA vaak over het NWO-beleid. Tegen de zin van het CDA in haalde minister Plasterk honderd miljoen euro uit de basisbekostiging van universiteiten en gaf het aan NWO, dat het onder de beste wetenschappers moest verdelen. Ook zag het CDA niets in de plannen van Plasterk voor een nieuw soort graduate schools, waarin promovendi meer macht kregen om hun eigen promotie uit te stippelen.

 

Het ministerie van Economische Zaken was overigens al bij NWO betrokken, vooral als het om toegepast onderzoek ging. Ook investeerde EZ in Europees verband in onderzoek & ontwikkeling, bijvoorbeeld in het Europese ruimtevaartprogramma. HOP