Haal de wetenschap weg bij het ministerie van OCW en geef haar aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Dat adviseren de universiteiten, onderzoeksfinancier NWO en wetenschapsgenootschap KNAW.

In een brief aan Mark Rutte en Maxime Verhagen schreven ze vorige week: “Wij leiden uit het regeerakkoord af dat de nieuwe regering grote nadruk legt op innovatie. Chapeau! Innovatie en onderzoek kunnen echter beslist niet zonder elkaar.”

Daarom bepleiten ze dat het nieuwe ministerie van EZ, Landbouw en Innovatie verantwoordelijk wordt voor het “integrale wetenschappelijk onderzoek in Nederland”. Daarmee bedoelen ze “alle universiteiten”, maar ook onderzoeksfinancier NWO, wetenschapsgenootschap KNAW, onderzoeksinstituut TNO en de grote technologische instituten.

Schadelijk

“Halve maatregelen in dezen zijn schadelijk voor de samenhang tussen innovatie en onderzoek”, aldus de ondertekenaars, waar ook onderzoeksorganisatie TNO en de Netherlands Academy of Technology and Innovation (AcTI) toe behoren.

De brief mocht eigenlijk niet openbaar worden, zegt een woordvoerder van de KNAW. Volgens hem is de brief vooral geschreven om alle universiteiten onder één ministerie te houden. “We hoorden het gerucht dat de technische universiteiten misschien bij het nieuwe ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie zouden terechtkomen, terwijl de rest bij het ministerie van OCW zou blijven. Onze boodschap is heel eenvoudig: als iemand daarover na zit te denken, moet die daarmee ophouden. Laat de technische universiteiten en de algemene universiteiten bij elkaar.”

Niet te scheiden

In NRC Handelsblad, dat het nieuws naar buiten bracht, zegt voorzitter Jos Engelen van NWO dat onderzoek en innovatie niet te scheiden zijn. “Het geschuif met portefeuilles tussen ministeries mag er niet toe leiden dat de besluitvorming rond wetenschap en innovatie versnipperd raakt.”

Universiteitenvereniging VSNU geeft geen commentaar op de brief. “Het is een gepasseerd station”, zegt een woordvoerder.

Het wetenschapsbeleid blijft volgens de laatste berichten bij het ministerie van OCW. De portefeuilles moeten nog worden verdeeld, maar Halbe Zijlstra wordt naar eigen zeggen staatssecretaris van hoger onderwijs en wetenschap. HOP