Marja van Bijsterveldt wordt de nieuwe minister van Onderwijs. Dat zeggen bronnen binnen het CDA. Of ze ook hoger onderwijs en wetenschap in haar portefeuille krijgt, is nog niet bekend.

Momenteel is Van Bijsterveldt demissionair staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Na de val van het kabinet nam ze de beleidsterreinen van de afgetreden PvdA-minister Plasterk over: hoger onderwijs, wetenschapsbeleid, emancipatie, cultuur en media. Het lager en middelbaar onderwijs had ze al in handen.

Sommigen zouden haar graag als fractievoorzitter zien, maar niet iedereen was ervan overtuigd dat ze de strijd met Geert Wilders aan zou kunnen.

Intussen is Mark Rutte tot formateur benoemd: hij mag het kabinet gaan samenstellen. VVD en CDA leveren beide zes ministers en vier staatssecretarissen. Donderdag zou het nieuwe kabinet met de koningin op het bordes kunnen staan. HOP