Minder hoorcolleges, blok-onderwijs en de mogelijkheid om onvoldoendes te compenseren. Dat zijn volgens rector Henk Schmidt de manieren om de huidige studieuitval van ruim vijftig procent terug te dringen.

Schmidt maakte zijn statement bij de opening van een seminar over studiesucces, waarbij docenten en beleidsmakers van alle faculteiten aanwezig waren. “Het heeft geen zin om de docent op cursus te sturen, want het ligt niet aan de docent. Het probleem zit in het systeem zelf: ons onderwijsprogramma.”

Van de ruim vijfduizend studenten die elk jaar aan een studie beginnen, haalt nog niet de helft de eindstreep. Dat is weinig. In Utrecht of Maastricht bijvoorbeeld, ligt het rendement rond de 65 procent. Het kost de EUR een hoop geld: onderwijs wordt voor een deel gefinancierd op basis van diploma-aantallen.

Meer begeleiding kan er voor zorgen dat ‘studenten aan de bal blijven’, zegt Schmidt. “Studenten hebben de neiging dingen uit te stellen. Als je over drie maanden pas tentamen hebt, waarom zou je dan nu al beginnen?”

De rector beseft dat een schoolsere opzet niet op ieders enthousiasme kan rekenen. Het terugbrengen van het aantal herkansingen – ‘alles om uitstel te voorkomen’ – zal bij de meeste studenten in het verkeerde keelgat schieten. De docenten op hun beurt zullen eventuele compensatieregelingen niet toejuichen. “Ik hoor ze al zeggen: iemand die voor mijn vak een onvoldoende haalt, kan nooit een goede jurist worden. Maar het gaat om de gemiddelde prestatie. Je eist bij een tentamen ook niet dat een student alle vragen goed beantwoordt.” GM