Update 14.26 uur

Studenten die gepest of seksueel geïntimideerd worden, of die het oneens zijn met een beslissing van een examencommissie, kunnen dit sinds 23 september aangeven bij één online loket van het Erasmus Studenten Service Centrum (ESSC).

De Erasmus Universiteit was genoodzaakt het online loket te openen door een wijziging in de Wet Hoger Onderwijs. Volgens de wetgever was het voorheen niet duidelijk genoeg waar een student zich kon melden met een klacht of geschil.

Dat zegt Jos van Wollingen, beleidsmedewerker Ondersteuning bij Onderwijs, Onderzoek & Studentzaken. “Wie bezwaar wilde maken tegen een opgelegd bindend studieadvies, moest aankloppen bij het College van Beroep voor examens. Maar klachten over pesten kon je beter kwijt bij een studentendecaan.”

Efficiënt

Nu kunnen studenten al dit soort verzoeken aangeven op een online formulier dat direct bij juridische zaken binnenkomt. “Het gros van de gevallen wordt door deze afdeling behandeld, dus het probleem ligt direct op het goede bureau”, aldus Van Wollingen. De overige verzoeken worden zo snel mogelijk doorgestuurd naar de betreffende afdeling of persoon. De student krijgt hiervan bericht, zodat hij of zij weet dat de zaak in behandeling is.

Wellicht stijging

De afdeling juridische zaken heeft dit kalenderjaar tot nu toe 120 geschillen (bezwaren en beroepen) in behandeling genomen. Volgens Van Wollingen kan dit aantal best stijgen door het digitale loket. Of het aantal klachten zal toenemen is niet meetbaar, want onbekend is hoeveel het er nu jaarlijks zijn. 

Waar kunnen medewerkers terecht?

Overigens kunnen medewerkers die last hebben van ongewenst gedrag op de werkvloer zich melden bij hun afdeling Human Resources. LJ