Strengere controles op frauderende studenten

Fraude met de studiebeurs: het gebeurt vaker dan gedacht en het totale verduisterde bedrag wordt op 27 miljoen euro per jaar geschat. Een nieuwe wet moet het voor controleurs makkelijker maken om fraudeurs op te sporen. Komende maanden gaan zij ook in Rotterdam op pad. Wat vinden EUR-studenten hiervan?

Alexander Freund, afstuderend student Economie en Rechten

“Regels en wetten zijn er niet voor niets en daarom is het logisch en goed dat er wordt gecontroleerd of deze worden nagekomen. Ik begrijp wel dat mensen frauderen. Persoonlijk vind ik de studiebeurs niet hoog genoeg en heb ik ook altijd bij geleend. Het hele systeem werkt niet. Daarom zou het een goed idee zijn om er bijvoorbeeld een sociaal leenstelsel van te maken. Hierdoor kan er niet meer worden gefraudeerd en kan iedereen zelf bepalen hoeveel hij/zij wil bijlenen.

Wat ik van de straf vind? Uiteindelijk is het frauderen met de studiebeurs een soort uitkeringsfraude. Over het algemeen wordt uitkeringsfraude een stuk harder aangepakt en ik denk dat dit met de studiebeurs ook zou moeten gebeuren. Naast het terugbetalen van het teveel ontvangen bedrag, zouden studenten een boete moeten betalen van bijvoorbeeld de helft van dit bedrag.”

 

Noralie van ’t Hul eerstejaars student Economie en Rechten

“Het probleem met mensen die frauderen is dat het ten koste gaat van de mensen die wel eerlijk met de studiebeurs omgaan. Daarom vind ik het goed dat er wordt gecontroleerd, want uiteindelijk heeft iedere student  ongeveer dezelfde kosten. En wie meer kosten heeft, moet zelf voor extra inkomsten zorgen. 

Of het nut heeft? Ik denk wel dat mensen voorzichtiger worden. Het bedrag dat moet worden terugbetaald is redelijk groot. Als je vier jaar lang 150 euro teveel hebt gekregen en dit ook al hebt uitgegeven, is het toch een flinke som in totaal. Mensen zullen er nu twee keer over nadenken voordat ze frauderen. Daartegenover staat wel dat de kosten van het controleren moeten opwegen tegen de kosten van het frauderen. Zo niet, dan heeft het uiteindelijk weinig nut.”

 

Bram Emmen, tweedejaars student Criminologie en eerstejaars student Filosofie van een wetenschapsgebied

“In mijn ogen is het niet meer dan logisch dat er wordt gecontroleerd op fraudeurs. De studiebeurs is bedoeld om het makkelijker te maken om te kunnen studeren en studenten zouden er hun basiskosten mee kunnen dekken. Het laatste gaat niet altijd op, maar doordat er mensen frauderen wordt het hele systeem aangetast. Ik vind het erg individualistisch dat mensen alleen naar het eigen gewin kijken en niet naar de eventuele consequenties voor anderen. 

Bovendien kunnen mensen die het echt niet eens zijn met de hoogte van de studiebeurs dit beter op een andere manier ter sprake brengen, bijvoorbeeld door te protesteren. Op deze manier is er meer kans dat er iets verandert dan op een illegale manier zelf de touwtjes in handen te nemen”