Er is in 2011 iets minder geld voor jonge onderzoekers. Verder verandert er weinig in de rijksbegroting voor wetenschappelijk onderzoek. Extraatjes zitten er voorlopig niet in en de meeste kortingen waren al aangekondigd.

Alles bij elkaar zal de rijksoverheid komend jaar 7,4 miljoen euro minder aan onderzoek uitgeven dan vorig jaar nog werd gedacht. Het totale budget blijft nog altijd boven de één miljard euro. Daar komt het gewone onderzoekbudget van universiteiten (1,7 miljard euro) en hogescholen (64,8 miljoen euro) bovenop.

Niet meer naar buitenland

Toch verandert er wel iets. De Rubicon-subsidies van onderzoeksfinancier NWO gaan verdwijnen. Daarmee konden pas gepromoveerde wetenschappers één tot twee jaar in het buitenland onderzoekservaring opdoen. Jaarlijks was hier vier miljoen euro voor beschikbaar. In eerdere begrotingen liep het budget al af en het potje wordt klaarblijkelijk niet meer aangevuld.

Bezuinigen op toptalen

Verder bezuinigt OCW op ‘toptalent’. Dat NWO-programma geeft slimme afgestudeerden subsidie voor een promotie op een onderwerp naar keuze. In 2011 is daar tijdelijk 2,8 miljoen euro minder voor beschikbaar. Er blijft nog 1,2 miljoen over.

Subsidie voor vrouwen en allochtonen blijft

Andere NWO-subsidies blijven intact, waaronder twee miljoen euro aan promotiebeurzen voor talentvolle allochtonen en vier miljoen euro voor vrouwen in de wetenschap. Ook blijft er geld voor een nieuw type graduate schools, waarin promovendi meer vrijheid krijgen om hun promotie vorm te geven. Dit heeft voormalig PvdA-minister Plasterk op de rails gezet.

Ook het geld voor het gamesonderzoek GATE raakt op. Komend jaar is daar nog één miljoen voor beschikbaar en daarna verdwijnt het van de rijksbegroting. HOP