Premies gaan omhoog en EUR-medewerkers kunnen mogelijk geen aanspraak maken op hun volledige pensioen. Zo luidt de conclusie nadat de dekkingsgraad van pensioenfonds ABP in augustus naar 88 procent daalde.

Dat betekent dat voor elke euro die ABP in de toekomst zou moeten uitkeren aan pensioensgerechtigden momenteel maar 88 cent in kas is. De daling van de dekkingsgraad – in juli was hij nog 95 procent – is volgens ABP te wijten aan de lage rente. Meerdere grote pensioenfondsen kampen met dit probleem. Als een van de oplossingen wordt het korten op toekomstige of huidige pensioenen genoemd.

Advertentie

Momenteel is alleen sprake van een tijdelijke premieverhoging: per augustus is de premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioenen 1 procentpunt hoger. De vijf grootste Nederlandse fondsen publiceerden in september een geruststellende krantenadvertentie, vermoedelijk om de paniek te verkomen.

Geen ramp

Beleidsmedewerker Jan van der Snee, op de universiteit het aanspreekpunt voor pensioenzaken, stelt dat het geen zin heeft ‘om als kikkers uit de kruiwagen te springen’. Ook Fieke van der Lecq, bijzonder hoogleraar op de Cordares-leerstoel Pensioenmarkten aan de Erasmus School of Economics, spreekt niet van een ramp, maar vindt het goed dat eindelijk het besef is neergedaald dat het pensioen niet vanzelfsprekend is.

“We zijn definitief uit het gaat-u-maar-rustig-slapen-tijdperk. Risico’s kunnen niet uitgebannen worden, dus het is van belang dat mensen hun situatie goed in de gaten houden. En dat ze zelf maatregelen treffen als blijkt dat ze aan het eind van de rit niet voldoende overhouden. Wakker blijven dus.” Met vragen kunnen medewerkers terecht bij het pensioenspreekuur op Woudestein.

Rake klappen

Het nieuws komt niet onverwacht. Pensioenfondsen, die hun vermogen voor een groot deel belegd hebben in aandelen en aanverwante financiële producten, kregen de afgelopen jaren rake klappen. Gevolgen van de crisis, luidt de verdediging. Niks daarvan, zeggen critici, er zou gewoon slecht belegd zijn. De commissie Frijns, onafhankelijk en ingeschakeld om het beleggingsbeleid van pensioenfondsen onder de loep te nemen, oordeelde in haar rapport dat er structureel te weinig aandacht is voor risicobeheer.

Overigens zijn EUR-medewerkers verplicht aangesloten bij ABP, maar nieuwe personeelsleden kunnen een elders opgebouwd pensioen momenteel niet overhevelen – daarvoor is een dekkingsgraad van 100 procent vereist. GM