Opleidingscommissie? Nooit van gehoord

Bijna de helft van de studenten weet niet wat een opleidingscommissie is. Dit blijkt uit onderzoek van het ministerie van Onderwijs. Geen wonder dat deze adviesorganen – die gevraagd en ongevraagd advies geven over hun opleiding aan het faculteitsbestuur – moeite hebben met het werven van leden. Hoe goed zijn EUR-studenten op de hoogte van medezeggenschap en hebben zij er ervaring mee?

Robin Vossen, vijfdejaars bedrijfskunde én kersvers lid van de Universiteitsraad (U-raad)

“Weten wat er speelt op de universiteit en zaken aan de kaak stellen: dat waren voor mij de redenen om me kandidaat te stellen voor de U-raad. Als lid hoor je direct van het College van Bestuur (CvB) waarom zij bepaalde beslissingen nemen. Vanuit studentenoogpunt zijn dat soms niet de meest logische keuzes, maar na toelichting van het CvB blijkt het dan toch de beste oplossing. Aan de andere kant kan ik zelf onderwerpen aandragen in de vergadering, waar het CvB serieus naar moet luisteren.

Vóór de U-raad had ik nooit iets in de medezeggenschap gedaan. Ik was me er nooit van bewust dat het iets voor me zou zijn, totdat een medestudent me vertelde over de raad. Door hem ben ik enthousiast geworden. En al gaat er veel tijd zitten in het lezen van de stukken en het bepalen van een standpunt, het kijkje achter de schermen van de EUR en een beetje invloed kunnen uitoefenen, maken dat allemaal goed.”

Aroosa Yaqub, schakelstudent bestuurskunde

“Of ik iets kan zeggen over medezeggenschap op de universiteit? Tja, ik ben pas aan mijn tweede week bezig en ik moet letterlijk schakelen tussen het hbo en de EUR. Tijdens de introductie heb ik wel gehoord dat er verschillende ondernemingsraden zijn. In principe vind ik het goed dat wij als studenten inspraak kunnen hebben over tentamens of andere onderwijszaken.

Maar of ik me geroepen voel om zelf zitting te nemen in zo’n raad of opleidingscommissie? Het hangt er vanaf hoeveel tijd ik ermee kwijt ben, want ik moet ook werken om onder andere mijn studie te kunnen betalen. En ik wist tot nu toe niet dat je er een vergoeding voor krijgt, dat hebben ze tijdens de intro niet verteld!”

Astrid Buysse, masterstudent Health, Economics, Policy & Law

”Bij de verkiezingen voor de Faculteits- en Universiteitsraad lees ik altijd de standpunten van de deelnemers en maak dan mijn keuze. Vaak doen er wel een paar bekenden mee. Wat ik alleen jammer vind, is dat hun  standpunten vooraf uitgebreid aan bod komen, en eenmaal gekozen in de raad, hoor je er nooit meer iets van terug. Terwijl ik daar juist nieuwsgierig naar ben. De opleidingscommissie geeft me daarentegen wel feedback als ik een probleem over mijn studie heb aangekaart.

Wegens tijdgebrek heb ik nooit in een raad of een opleidingscommissie gezeten. Van vrienden hoor ik namelijk dat het druk is en dat zij veel vergaderen. Aan de andere kant schijn je redelijk te kunnen rondkomen van de vergoeding, dus een bijbaan is niet per se nodig.” LJ