De Erasmus School of Law (ESL) gaat de studievoortgang van de nieuwe lichting eerstejaars studenten intensief monitoren, zodat knelpunten tijdig worden gesignaleerd en snel kan worden ingegrepen. Dit om de hoge studie-uitval te verminderen.

De faculteit kampt al jaren met lage studierendementen en moet van het College van Bestuur snel actie ondernemen. Eerdere maatregelen als een numerus fixus, een taaltoets en een ander onderwijsprogramma leverden niet het gewenste resultaat op.

Met gelijkgestemden in groep

In allerijl heeft de ESL daarom een brief geschreven aan het CvB met maatregelen die nu al kunnen worden ingevoerd. Zo hebben eerstejaars al tijdens de facultaire introductie op 2 september in een enquête de details van hun vooropleiding aangegeven. Op basis van deze gegevens worden ze in kleine vaardighedengroepen ingedeeld, zodat beter op de voorkennis van studenten kan worden aangesloten.

Verwachtingen in kaart brengen

Tevens wordt al tijdens de eerste collegeweek in kaart gebracht hoe de eerstejaars hun studie en studentenleven willen gaan inrichten en welke verwachtingen ze zelf hebben van hun studievoortgang. “Wij hopen hiermee handvatten te krijgen voor de inrichting van het studieprogramma, om zo de studenten optimaal te laten doorstromen”, legt onderwijsdecaan Suzan Stoter uit.

Extraatjes

Om de eerstejaars extra te motiveren, looft de faculteit een beloning uit aan de vaardighedengroep waarvan de meeste studenten na het eerste studiejaar 60 ECTS hebben behaald. Nog onbekend is wat de beloning is.

Excellente studenten kunnen bovendien terechtkomen op de Dean’s list. Zij mogen dan bijvoorbeeld mee met een belangrijk werkbezoek en worden persoonlijk ontvangen door de decaan.

Signalen op tijd oppikken

Ook wil Stoter docenten gaan trainen in het oppikken van signalen wanneer een student de mist in dreigt te gaan. “Als een docent bijvoorbeeld weet dat een student bij het voorgaande vak slecht heeft gescoord, is dat een belangrijk signaal. Een stukje coaching zou al kunnen helpen.”

Handhaving numerus fixus onzeker

Overigens beslist de faculteit binnenkort of ze de numerus fixus zal handhaven. Dit jaar werd de fixus niet gehaald, maar met oog op de intensieve monitoring van het studiegedrag is het beperkt houden van het aantal studenten gewenst. LJ