Tijdens de opening van het academisch jaar gisteren hielden de vakbonden op verschillende universiteiten ludieke acties voor een betere cao voor universiteitspersoneel. Volgens hen is er sprake van een ‘valse start’ van het collegejaar. In Rotterdam werd er niet gedemonstreerd.

Met de leuze ‘wetenschap is het waard’ proberen de bonden de universiteitsbestuurders ertoe te bewegen het salarisverhoging van hun medewerkers met 1,25 procent te verhogen. Ze willen bovendien garanties ten aanzien van werkzekerheid en een betere regeling voor overwerk. De universiteiten hebben aangegeven te willen vasthouden aan de nullijn.

Droog brood

In Groningen deelden actievoerders droog brood uit, met de boodschap dat men het beleg bij het college van bestuur kon vragen. “We vragen echt niet om een heel dikke plak kaas op brood”, zei Marthy Schuurman, bestuurder van Abvakabo FNV tegen het Dagblad van het Noorden.

Gedwongen ontslagen

Ook bij andere universiteiten werden acties gehouden. In Utrecht liet het traditionele cortège van hoogleraren zich maandag gewillig tegenhouden, meldt DUB. Abvakabo-bestuurder Gijsbert Boggia probeerde collegevoorzitter Van Rooy te bewegen tot een ‘nette’ cao. Van Rooy reageerde dat een salarisverhoging zou leiden tot gedwongen ontslagen.

Chantage

“Dat is chantage”, zegt Boggia een dag later. “Wij beweren niet dat universiteiten geld zat hebben, maar wel dat ze als volwaardig werkgever hun verantwoordelijkheid moeten nemen om voor redelijke salarissen en arbeidsvoorwaarden te zorgen. Desnoods moeten ze op hun beurt aankloppen bij het Binnenhof.”

Opnieuw om de tafel

De acties zijn nu nog vriendelijk, zegt Boggia. “Maar je gaat harder duwen naarmate de andere kant slechter luistert.” De bonden verwachten dat de VSNU binnenkort opnieuw om de tafel wil. “Dat ze Prinsjesdag nog even afwachten, zou ik wel begrijpen. Maar wachten op een nieuw kabinet duurt echt te lang.” HOP