Een nieuw ‘Paars Plus’-kabinet van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks zou voor het hoger onderwijs het gunstigst zijn, denkt HBO-raadvoorzitter Doekle Terpstra. “Die vier partijen dragen het onderwijs een warm hart toe.”

Makkelijk zal het volgens de teleurgestelde CDA’er Terpstra niet worden om een nieuw kabinet te vormen. “Er heeft een enorme versnippering plaatsgevonden. Als de voorlopige uitslagen kloppen, zijn er nu voor het eerst zeven politieke partijen met tien of meer zetels in de Tweede Kamer.” 

Black box van PVV

De gevolgen voor het hoger onderwijs zijn volgens hem moeilijk te voorspellen, zeker als de Partij voor de Vrijheid gaat meeregeren. “Ik weet alleen dat ze de basisbeurs niet willen afschaffen, maar verder is die partij een black box voor ons. Ze hebben hun zetelaantal bijna verdrievoudigd en zullen dus zeker betrokken moeten worden bij de onderhandelingen over een nieuw kabinet. Wat daar uitkomt is afwachten.”

Warm hart

Een kabinet met VVD, PvdA, D66 en GroenLinks zou volgens Terpstra de meeste helderheid bieden: “Dan heb je een duidelijke onderwijsagenda te pakken. Alle vier die partijen zijn bereid om extra te investeren en dragen het hoger onderwijs een warm hart toe. Over de invoering van een sociaal leenstelsel zullen ze makkelijk overeenstemming bereiken.”

Nederlaag CDA

De vorming van een VVD-PvdA-CDA-kabinet ligt volgens Terpstra niet voor de hand, gezien de zware nederlaag van het CDA. “Maar mocht het er toch van komen, dan botsen de standpunten over de basisbeurs, want het CDA wil die principieel behouden omwille van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Vraag is natuurlijk wat zo’n principe waard is als het landsbelang gediend moet worden.” HOP

Lees meer over wat deze verschillende coalites voor gevolgen hebben voor de stufi en het hoger onderwijs.