Recruiters laten zich wel degelijk beïnvloeden door wat mensen aan het Hyves-profiel van sollicitanten toevoegen. Foto’s en ‘krabbels’ kunnen bepalen of ze hen wel of niet uitnodigen voor een gesprek.

Recruiters zeggen alleen gebruik te maken van informatie die een sollicitant zelf aan zijn profiel op Hyves, LinkedIn of Facebook zet. Toch speelt ook informatie die door derden is toegevoegd een belangrijke rol, ontdekte Kirsten van Wingerden, masterstudent communicatie aan de Universiteit Twente.

Representatief

In haar afstudeeronderzoek kregen 159 personen die sollicitanten aannemen gemanipuleerde Hyves-profielen voorgeschoteld. Negatieve foto’s en ‘krabbels’ bleken de kans op een uitnodiging voor een gesprek te verkleinen. Het effect was het grootst bij foto’s en dan vooral bij de selectie voor representatieve functies. Verschillen tussen branches en grotere of kleinere bedrijven zijn niet aangetoond. HOP