Ongeveer veertig studenten bezochten vandaag de informatiebijeenkomst over de educatieve minor. “Houd er rekening mee dat je er vrijwel niets meer naast kunt doen.”

Deze strenge woorden klinken uit de mond van Alice van de Vooren, werkzaam bij het Risbo. Zij houdt zich bezig met de educatieve minor en wil de studenten met haar presentatie duidelijk maken waar zij aan beginnen als ze kiezen voor het intensieve programma. 

Praktische vragen

De educatieve minor start komend collegejaar met in totaal vijftig plaatsen: twintig voor economie, vijftien voor geschiedenis, twaalf voor maatschappijleer en drie voor filosofie.

Na de presentatie stellen studenten vooral vragen over hoe de educatieve minor is in te passen in hun studie. Deze minor duurt namelijk tot en met februari; twee keer zo lang als een normale minor. Hiertegenover staat dat studenten er ook het dubbele aantal studiepunten voor krijgen.

Slechts één student kiest voor antwoord ‘B’ in de schoolvakquiz. 

Plaatsje bemachtigen

Vanwege de hoge opkomst maakt tweedejaars economie en recht, Jeroen Perdaan, zich een beetje zorgen of hij wel een plaatsje zal bemachtigen voor de educatieve minor economie. Voor hem is het belangrijk om zijn lesbevoegdheid te halen, want hij heeft al een baan aangeboden gekregen op zijn oude middelbare school. “Ik kreeg de smaak te pakken toen ik wat lessen had overgenomen. Vanaf toen wist ik dat ik voor de klas wil staan. Maar dan wel graag als bevoegd docent”, zegt Perdaan standvastig.

‘Schoolvakquiz’

Om de bijeenkomst op een ‘gezellige’ manier af te sluiten, bedacht Van de Vooren een ‘schoolvakquiz’. De aanwezige studenten testten hiermee meteen hun parate kennis op het gebied van geschiedenis, economie, filosofie en maatschappijleer. Bij iedere vraag verschenen twee antwoordmogelijkheden en de studenten kozen door in het A-, of het B-vak te gaan staan. Slechts een enkele keer durfde een student het aan om als enige voor een ander antwoord te kiezen: erop of eronder. Uiteindelijk vielen steeds meer deelnemers af en bleef de winnaar over. Die ging naar huis met een cadeaubon van Bol.com. LJ