Momenteel mag elke club zich universiteit of hogeschool noemen, maar dat is straks voorbij. Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt wil de namen ‘universiteit’ en ‘hogeschool’ beter beschermen.

Volgens Van Bijsterveldt noemen aanbieders van hoger onderwijs zich steeds vaker universiteit of university. Er zouden in Nederland bovendien dertig ‘diploma mills‘ actief zijn, die nepdiploma’s uitschrijven en niet of nauwelijks onderwijs geven. Zulke diplomafabrieken opereren meestal vanuit het buitenland en zijn moeilijk aan te pakken.

Wettelijke erkenning

Het risico dreigt dat Nederland voor zulke onderwijsaanbieders een vrijplaats wordt, meent Van Bijsterveldt, want de ons omringende landen verbieden zulke praktijken. Zij wil daarom de naam universiteit of university, dan wel hogeschool of university of applied science, reserveren voor instellingen die wettelijk erkend zijn. Universitaire graden en hbo-titels mogen alleen worden afgegeven als de keurmeesters van de NVAO de opleiding hebben goedgekeurd. Erkende universiteiten hebben het promotierecht en mogen de doctorstitel uitreiken.

Kleine lettertjes

De staatssecretaris gaat niet in op de vraag wat er moet gebeuren met hogescholen die zich in het Engels university noemen. Officieel moeten ze daar ‘of applied science’ aan toevoegen, maar daarmee nemen ze het niet altijd even nauw. De toevoeging staat er in kleine lettertjes of wordt helemaal weggelaten.

Ingeburgerde namen zijn uitzondering

Overigens wil Van Bijsterveldt in de wet een uitzondering maken voor ingeburgerde namen als Volksuniversiteit of namen die overduidelijk niet misleidend bedoeld zijn. Ook mogen buitenlandse aanbieders zich universiteit blijven noemen als ze in eigen land erkend zijn. HOP