Dr. Joost Gribnau heeft van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Vici-subsidie toegekend gekregen voor zijn onderzoeksvoorstel over chromosomen.

De subsidie bedraagt maximaal 1.500.000 euro per persoon en is hiermee één van de grootste persoonsgebonden subsidies van Nederland. Met de subsidie kunnen de onderzoekers in vijf jaar tijd een eigen onderzoeksgroep opbouwen. Gribnau gaat onderzoeken hoe in vrouwelijke cellen één van beide X-chromosomen wordt uitgeschakeld. Door de uitschakeling van een X-chromosoom worden vrouwelijke (XX) en mannelijke (XY) cellen gelijk gemaakt.

1 op de 7 voorstellen is gehonoreerd

Dit jaar schreven 220 onderzoekers een beknopte vooraanvraag voor een Vici. NWO nodigde 94 onderzoekers uit om hun aanvraag verder uit te werken. De onderzoekers moesten hun voorstel onder andere mondeling komen toelichten voor een beoordelingscommissie. Op basis van internationale en nationale adviezen werden uiteindelijk 31 voorstellen voor honorering geselecteerd. Onder de geselecteerde kandidaten bevinden zich zeven vrouwen.  

Onderzoeksgroep bouwen

De Vici-subsidie is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en die als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren. Vici biedt de onderzoeker de gelegenheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie.

Kennisbenutting

Dit is de eerste Vici-ronde waarin onderzoekers uit alle wetenschapsgebieden mogen ingaan op de impact of de relevantie van hun onderzoek voor de samenleving en de industrie. Dit was tot nu toe alleen mogelijk in de technische wetenschappen. Zo’n negentig procent van de onderzoekers die een aanvraag voor een Vici indienden, vulden deze paragraaf in. Het cijfer van deze ‘kennisbenuttingsparagraaf’ telde alleen mee als dit het eindoordeel positief beïnvloedde. EMC

Foto: Tom de Vries Lentsch