Medisch specialisten in Nederland wijzen opvallend vaak een collega van het Erasmus MC aan als toparts in hun vakgebied, aan wie zij hun dierbaren zouden toevertrouwen.

Dit blijkt uit een verkiezing door het blad MedNet. Binnen de top drie van artsen die gespecialiseerd zijn in maag-, darm- en leverziektes staan zelfs twee artsen van het Erasmus MC. Daarnaast worden topartsen aangewezen in de specialismen Cardiologie en Kindergeneeskunde.

Leverunit scoort als beste

Dit jaar hebben duizend Nederlandse medisch specialisten gereageerd op de oproep van MedNet om aan te geven in welke specialist zij het meeste vertrouwen hebben binnen hun vakgebied. Binnen vier van de elf specialismen die daaruit naar voren komen, worden artsen van het Erasmus MC genoemd als toparts. Binnen cardiologie gaat het om Aggie Balk, binnen kindergeneeskunde om Nico Hartwig en binnen maag-, darm-, en leverziektes om de artsen Rob de Man en Rob de Knegt, die beiden werken binnen de leverunit.

‘Ik voel me vereerd’

Rob de Man: “Ik voel me vereerd dat mijn collega’s hun dierbare naar mij zouden sturen op het moment dat zij iets aan de lever mankeren. Ik heb begrepen dat het niet alleen gaat om zorg, maar ook om wetenschap en kwaliteit. Ik vind het heel belangrijk om me juist voor al deze drie aspecten in te zetten, en niet slechts voor één ervan, dus ik ben heel blij dat dat er nu ook zo duidelijk uitkomt.”

Eén en al lof

Harry Janssen, hoofd van de leverunit binnen het Erasmus MC: “Het is mooi om te zien dat we als Erasmus MC veruit het beste scoren in deze verkiezing. Specifiek voor maag-, darm- en leverziekten ben ik er heel trots op dat er zelfs twee artsen worden aangewezen als toparts van de meer dan vierhonderd MDL-artsen die we in Nederland hebben. Voor mij als hoofd van de leverunit is het bijzonder speciaal dat beide dokters werken binnen mijn unit.”