Sinds vorig jaar kunnen universiteiten kenniswerkers inhuren uit het bedrijfsleven met overheidssubsidie. Van alle faculteiten maakt alleen het Erasmus MC gebruik van deze regeling. Het Erasmus MC huurt vier kenniswerkers in voor de afdeling immunologie.

Op Woudestein heeft geen enkele faculteit de mogelijkheid benut om een relatief goedkope onderzoeker in te huren. Elke faculteit heeft zo haar eigen verklaring. Volgens Wiep van Bunge, decaan van de Faculteit der Wijsbegeerte, is filosofische expertise nu eenmaal voornamelijk op universiteiten te vinden. Decaan Dick Douwes van de Faculteit der Historie- en Kunstwetenschappen geeft als reden dat de banden met het bedrijfsleven zeer beperkt zijn, omdat de maatschappelijke achterban van de faculteit vooral in de culturele sector zit.

ESL kon geen mensen vinden

De Erasmus School of Law (ESL) heeft wel overwogen kenniswerkers in te huren, maar kon geen mensen vinden die daarvoor in aanmerking kwamen. De belangrijkste reden hiervoor is dat in de juridische branche weinig extra ontslagen zijn gevallen, legt decaan Maarten Kroeze uit. “Bovendien vinden de mensen die bij grote advocatenkantoren weg moeten, vaak vrij snel een nieuwe baan.” Kroeze voegt hier nog aan toe dat de sectieleiding van de ESL haar oog eerder laat vallen op iemand die al wetenschappelijk actief is geweest, dan op iemand die uit de juridische praktijk komt.

Waarom is regeling ingevoerd?

De regeling voor kenniswerkers werd vorig jaar in het leven geroepen vanwege de economische crisis. Met de subsidie kunnen bedrijfsonderzoekers die hun baan dreigen te verliezen tijdelijk worden gedetacheerd bij universiteiten, hogescholen, TNO en Grote Technologische Instituten (GTI’s). Op deze manier verliest Nederland zo min mogelijk kennis door de crisis. Een kenniswerker wordt voor driekwart betaald door de overheid.

Extra geld beschikbaar

Begin januari werd duidelijk dat de overheid nog eens 45 miljoen euro vrijmaakt voor de aanstelling van bedrijfsonderzoekers bij publieke instellingen als universiteiten en hogescholen. Het geld komt bovenop de 135 miljoen die vorig jaar werd verdeeld. In 2009 gingen in totaal 1336 gedetacheerde onderzoekers aan de slag bij onderwijsinstellingen. Zo’n 60 procent van hen startte bij een universiteit, de meesten daarvan bij één van de drie technische universiteiten. Een kleine minderheid werd bij een hogeschool gedetacheerd. LJ/HOP

Lees ook 135 Miljoen voor kenniswerkers in nood van 7-09-10

Lees ook 180 miljoen voor behoud kenniswerkers van 18-05-09