Mensen die af en toe alcohol drinken zijn gelukkiger dan geheelonthouders. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het langlopende onderzoek van de Erasmus Universiteit naar levensstijl en geluk.

Deelnemers die één tot twee dagen in de week twee of meer glazen alcohol drinken, scoren gemiddeld een 8 op de vraag of ze gelukkig zijn. Geheelonthouders blijven steken op een 7.5, wat overeenkomt met het landelijke gemiddelde. Deelnemers die minstens drie dagen per week twee of meer glazen drinken, zijn ongelukkiger en komen uit op een 6.6. Hierbij werd gecorrigeerd voor een aantal demografische en economische factoren, zoals geslacht, leeftijd, leefsituatie, opleidingsniveau en inkomen.

Context speelt mee

Onderzoeker Wido Oerlemans zoekt de verklaring voor dit verschil in de sociale context. Uit het onderzoek blijkt dat mensen in gezelschap van vrienden of familie gelukkig zijn, en dat dit gevoel versterkt wordt door een wijntje of biertje te drinken. Aan de andere kant zal iemand die ongelukkig is en ’s avonds in zijn eentje alcohol nuttigt, daar niet blijer van worden. “Kortom, tussen alcohol drinken en gelukkig zijn is waarschijnlijk een verband, maar niet per se een causaal verband”, aldus Oerlemans.

Wat maakt me gelukkig?

Het grootschalige onderzoek naar levensstijl en geluk is gestart in oktober. Deelnemers vullen een geluksdagboek in, waarbij ze aangeven wat voor dagelijkse activiteiten ze hebben en hoe prettig ze zich voelen. “Het voordeel voor de deelnemers is dat zij een heel precies beeld krijgen van hun dagelijkse ervaringen en emotionele reacties hierop. Met andere woorden: wat maakt mij gelukkig en wat niet?”

Intimiteit scoort hoog

Opvallend is dat de deelnemers ’s ochtends een 6 scoren op de gelukswijzer. Dit lage cijfer wordt deels veroorzaakt doordat mensen het reizen naar hun werk als onprettig ervaren. “Aan de andere kant scoren de deelnemers ’s avonds een 8, en intiem samenzijn met de partner zorgt zelfs voor een torenhoge score”, lacht de onderzoeker.

Effect van levenskeuze op geluk

Over een paar jaar hoopt Oerlemans meer te kunnen zeggen over het verband tussen levensstijl en geluk. Bijvoorbeeld of matige drinkers langer gelukkig blijven dan geheelonthouders. In het onderzoek wordt specifiek gekeken naar wat voor effecten grote levenskeuzes – wereldreis maken, gaan werken, trouwen, kinderen krijgen, stoppen met werken – hebben op geluk. LJ/EUR

Ben je ook benieuwd hoe gelukkig je bent in vergelijking met anderen? Doe dan mee met het onderzoek (vooral studenten zijn nog nodig in de steekproef)