Drie faculteiten haalden eind vorig jaar subsidies binnen voor onderzoeksprojecten.

Maatschappelijke rol van godsdienst

Het onderzoeksproject ‘Faultline 1700: Early Enlightenment Converstations on Religion and Society’ over de maatschappelijke rol van godsdienst in 18e eeuw mag van start gaan. Prof.dr. Wiep van Bunge, decaan van de Faculteit der Wijsbegeerte, en dr. Joke Spaans (Godgeleerdheid, Universiteit Utrecht) dienden de aanvraag in. Hierdoor ontvingen zij van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een subsidie van 600.000 euro. Van de 39 ingezonden aanvragen werden er 9 beloond. Lees meer >>>

Popmuziekerfgoed in Europa

Prof.dr. Susanne Janssen, hoogleraar Media en Cultuur aan de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen, ontving een Europese subsidie van 900.000 euro voor haar internationale onderzoek naar de sociaal-culturele en economische betekenis van popmuziekerfgoed. Janssen doet het onderzoek samen met andere Europese wetenschappers. Het project is één van de tien gehonoreerde onderzoeken binnen het HERA-programma Cultural Dynamics, Inheritance and Identity, waarvoor circa 175 voorstellen werden ingediend. Lees meer >>>

Politieke besluitvorming in de drama-democratie

De vakgroep Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam is succesvol geweest in de Maatschappij- en Gedragswetenschappenronde van de open competitie van de NWO. Het voorstel ‘Complex decision-making in the drama democracy’ kreeg een subsidie van 200.000 euro om een promovendus van te bekostigen. Het voorstel is ingediend door prof. dr. Erik-Hans Klijn en mede geschreven door dr. Steven van de Walle. In totaal werden 24 van de 235 ingediende voorstellen in deze ronde gehonoreerd. Lees meer >>>