Emeritus hoogleraar Piet Sanders zou op 1 december een kijkje komen nemen in de nieuwe Erasmus Galerij. Helaas kon de 97-jarige Sanders niet komen, vanwege een valpartij een dag eerder.

Bij de bijeenkomst waren huidige, en oud-leden van de kunstcommissie aanwezig, plus de voorzitter van het College van Bestuur, Steven Lamberts. Omdat hij op 1 januari afscheid neemt, werd hij door Suzanne Janssen, voorzitter van de kunstcommissie, hartelijk bedankt voor zijn inzet voor het kunstbeleid aan de EUR. “Zonder uw enthousiasme zou de Erasmuscollectie niet zo divers zijn”, aldus Janssen.

Kunstboekje met EUR-werken

Om deze woorden kracht bij te zetten, werd onder het genot van een glaasje vruchtensap en een petitfour het eerste exemplaar van het boekje ‘Erasmus in Art’ uitgereikt aan Lamberts. In het boekje staat een selectie uit de grafiekcollectie van de universiteit. Het is een weerspiegeling van de werken die de afgelopen 45 jaar zijn aangekocht. Een klein deel van de werken in het boekje wordt momenteel tentoongesteld in de galerij.

‘Ik ben een tevreden mens’

Lamberts zei zich vereerd te voelen. In zijn dankwoord noemde hij het ondenkbaar dat een universiteit niet een klein deel van haar budget besteedt aan kunst. “Ik ben een tevreden mens, als ik zie hoe onze collectie eruit ziet na zoveel jaar. ” De collegevoorzitter gaf ook toe dat hij het jammer vindt om zijn geleende kunstwerken te moeten teruggeven, als hij vertrekt.

Leen ook een kunstwerk

Elke medewerker kan namelijk een kunstwerk lenen voor zijn of haar werkkamer. In de artotheek kunnen zij een werk uitzoeken en bij de balie van de Universiteitsbibliotheek (UB) lenen. De artotheek is te vinden op de eerste verdieping van de UB en op de C- en D-ring in het C-gebouw.

Wie was Sanders?

Professor Sanders was overigens de eerste decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en ook de eerste ‘bouwdecaan’ van de universiteit. Hij nam 45 jaar geleden het initiatief om als universiteit een kunstcollectie op te bouwen. Na al die jaren heeft dat geresulteerd in 1.600 grafieken (etsen, lithografie, zeefdrukken), en 1.700 penningen. LJ