De stereotype ‘powermanager’ is aan vervanging toe. Het nieuwe type leider heeft oog voor de belangen van zijn mensen, is bescheiden, maar wel degelijk effectief.

Dit concludeert Inge Nuijten in haar proefschrift Servant-Leaderschip: Paradox or Diamond in the Rough? Dienend-leiders stellen de belangen van anderen op de eerste plaats. Daardoor is de kans klein dat zij zich egoïstisch, onethisch of misleidend gedragen. Dienend-leiders zien vooruit en kunnen goed luisteren. Dit stelt hen in staat in te spelen op de behoeften van medewerkers en stakeholders van de organisatie.

Aanleiding voor verschuiving

De aanleiding voor de verschuiving van powermanagers naar dienend-leiders is de financiële crisis, onethisch gedrag van managers en de toegenomen concurrentie en regelgeving, betoogt Nuijten.

Psychologische basisbehoeften

In haar proefschrift toont Nuijten aan dat dienend-leiderschap de belangrijkste psychologische basisbehoeften van mensen voedt. Deze drie psychologische basisbehoeften (verbondenheid, autonomie en competentie) bleken in wereldwijd onderzoek (onder meer dan 130.000 mensen uit meer dan 130 landen) de voornaamste voorspelers van welbevinden.

Vertrouwen goede smeerolie

Verder blijkt uit het proefschrift dat medewerkers veel vertrouwen hebben in dienend-leiders. Vertrouwen zorgt er bijvoorbeeld voor dat mensen zich volledig op hun werk kunnen richten. Met andere woorden: ze worden niet afgeleid door een onveilige omgeving, door de gedachte dat ze op hun tellen moeten passen of omdat ze twijfelen aan de bedoelingen van hun leidinggevende. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat vertrouwen essentieel is voor het goed functioneren van individuen, teams en organisaties. Bovendien zijn teamprestaties op de lange termijn beter als teams meer dienend geleid worden.

Inge Nuijten promoveert op 8 december 2009 om 13.30 uur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.