Promovenda Karen Maas heeft een methode ontwikkeld waarmee bedrijven en organisaties kunnen meten hoe maatschappelijk verantwoord hun activiteiten zijn. Maas promoveert hiermee op woensdag 2 december 2009.

Huidige theorieën en modellen zijn niet volledig. Zij meten het sociale óf het economische effect, óf de effecten op het milieu, maar zelden de totale impact. Hierdoor weten managers vaak niet of zij op de goede weg zijn. Maas heeft dertig bestaande meetmethoden geclassificeerd en in een schema gezet. Zo kunnen managers een meetmethode kiezen die de totale maatschappelijke impact van hun bedrijf of organisatie in kaart brengt. 

Nederlandse Hartstichting

Maas heeft de nieuwe methode in de praktijk toegepast op de Nederlandse Hartstichting. Hieruit blijkt onder andere dat de stichting in de afgelopen 25 jaar voor circa 334 miljoen euro op jaarbasis heeft bijgedragen aan het dalen van maatschappelijke kosten van hartinfarcten. De Hartstichting is de eerste Nederlandse organisatie die zo’n effectmeting heeft laten uitvoeren. 

Opnemen in bedrijfsstrategie

Behalve de ontwikkeling van het nieuwe meetmodel geeft zij in haar proefschrift ook twee belangrijk voorwaarden waaraan bedrijven en organisaties moeten voldoen als zij echt een positieve impact willen hebben op de maatschappij. Zij moeten het thema ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ opnemen in de bedrijfsstrategie, in plaats van zo nu en dan een maatschappelijke activiteit organiseren. Daarnaast moeten in managementbeslissingen de resultaten van de maatschappelijke impactmeting een centrale rol krijgen.

Karen Maas verdedigt op 2 december om 15.30 uur haar proefschrift ‘Maatschappelijke prestaties van organisaties: van output meting naar impact meting’.