De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) geeft 89 ervaren onderzoekers een Vidi-subsidie van maximaal 800.000 euro. Vijf daarvan zijn afkomstig van het Erasmus MC.

Met het extra geld kunnen de wetenschappers de komende vijf jaar een onderzoeksgroep opbouwen. Er was opnieuw veel belangstelling voor de subsidies: in totaal schreven 508 wetenschappers een onderzoeksplan. Minder dan één op de zes aanvragen is uiteindelijk gehonoreerd. Onder de winnaars zijn 31 vrouwen.

Hogere subsidies

Er vallen dit keer meer onderzoekers in de prijzen en de subsidies zijn hoger dan voorheen. Dat kon, omdat het budget voor de subsidies is verhoogd, zegt onderzoeksfinancier NWO.

Vidi is tweede stap

De Vidi-subsidies zijn de tweede stap in de Vernieuwingsimpuls. Beginnende onderzoekers kunnen een Veni-subsidie van maximaal 250 duizend euro aanvragen. Voor de zeer ervaren onderzoekers zijn er Vici-subsidies van 1,5 miljoen euro.

Lange selectieprocedure

De indieners moesten tamelijk lang wachten voor ze de uitslag kregen, want deze keer hielden twee verschillende panels de voorstellen tegen het licht. Deskundigen van de afzonderlijke ‘wetenschapsgebieden’ (zoals chemie, geesteswetenschappen, gezondheid enzovoorts) maakten de eerste schifting. Die gaven een beperkte groep onderzoekers een tweede kans in drie ‘gebiedsoverstijgende domeinpanels’: alfa-gamma, bèta en life sciences. Die bredere panels maakten de laatste schifting.  

Zo wil NWO niet alleen de top van elk wetenschapsgebied eruit pikken, maar ook goede voorstellen van verschillende disciplines tegen elkaar afwegen. Het moet “de kans vergroten dat wetenschapsbreed de beste voorstellen worden gehonoreerd”, aldus NWO. HOP

Welke wetenschappers van het Erasmus MC krijgen de Vidi-beurs?

Een nieuwe rol voor lymfekliervormende cellen in de mens

Dr. T. (Tom) Cupedo (m) 04-05-1976, Geleen, Erasmus MC – Hematologie

De organen van het afweersysteem worden aangelegd tijdens de foetale ontwikkeling. De onderzoekers gaan bestuderen hoe de cellen die verantwoordelijk zijn voor deze prenatale aanleg functioneren en wat de rol is van deze cellen in volwassenen.

DNA-geheugen van de zaadcel

Dr. M. (Maureen) Eijpe (v) 27-09-1973, Laren, Erasmus MC – Celbiologie

Tijdens hun ontwikkeling ondergaan zaadcellen unieke veranderingen in hun DNA-geheugen. Hoe deze veranderingen gebeuren is onbekend, maar wanneer zij gebeuren in andere cellen ontstaan er ziekten. Door van stamcellen zaadcellen te maken, volgen de onderzoekers de verandering in het geheugen en vinden de verantwoordelijke eiwitten.

Chronische pijn genetisch ontrafeld

Dr. J. (Joyce) van Meurs (v) 28-09-1969, Boxtel, Eramus MC – Interne Geneeskunde

Waarom ontwikkelt de ene persoon chronische pijn en een ander niet bij dezelfde schade aan het gewricht? De onderzoekers gaan met behulp van grootschalig DNA-onderzoek op zoek naar nieuwe aanknopingspunten om deze pijn beter te begrijpen en te behandelen.

Als slaap op leeftijd komt

Dr. H.W. (Henning) Tiemeier (m) 28-12-1966, Erasmus MC – Epidemiologie & Biostatistiek

Op oudere leeftijd verandert het slaappatroon en het 24h-ritme, ouderen slapen minder diep en vaak overdag. Het is onduidelijk of verstoorde slaap of een veranderd 24h-ritme depressie veroorzaakt, daarom onderzoeken wij bij 1000 mensen of slaapdiepte en activiteitspatroon depressie daadwerkelijk voorspellen. 

Hoe slaat het brein een herinnering op?

Prof. dr. S.A. (Steven) Kushner (m) 22-06-1976, Philadelphia (VS), Erasmus MC – Psychiatrie

Je hersenen veranderen als je iets nieuws leert. Maar wat gebeurt er precies? En hoeveel hersencellen zijn er nodig voor het opslaan van een herinnering? De onderzoekers gaan onderzoeken hoe de samenstelling, vorm en elektrische eigenschappen van een hersencel veranderen om een herinnering vast te leggen.