De Erasmus Universiteit krijgt ruim twee ton subsidie van het ministerie van OCW voor geesteswetenschappen. Dit bedrag mag over 2009 en 2010 uitgesmeerd worden.

Grofweg krijgt de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen (FHKW) twee derde van het bedrag en de Faculteit der Wijsbegeerte de rest. De faculteiten dienden samen een aanvraag in bij het Regieorgaan Geesteswetenschappen, waarvan Frits van Oostrom, de vorige KNAW-president, voorzitter is. De faculteiten willen de subsidie gebruiken voor extra promotieplaatsen en tijdelijke postdocs.

Tijd overbruggen

Directeur FHKW, John van Male, noemt het verspilling als een faculteit afscheid moet nemen van talentvolle gepromoveerden, omdat er geen geld is om ze aan te houden. “Aangezien de gemiddelde personeelslasten van een postdoc algauw 70.000 euro per jaar bedragen, hebben we niet veel ruimte om postdocs aan te stellen”, nuanceert Van Male. “Maar deze subsidie kan net genoeg zijn om de tijd te overbruggen tot er een vacature vrijkomt.”

Commissie Cohen

Het besluit van minister Ronald Plasterk van OCW tot steun aan de faculteiten, vloeit voort uit het rapport ‘Duurzame Geesteswetenschappen’. Dit rapport werd eind vorig jaar uitgebracht door een commissie onder voorzitterschap van de huidige burgemeester van Amsterdam, Job Cohen. De extra subsidie voor alle geesteswetenschappelijke faculteiten loopt waarschijnlijk op tot structureel 15 miljoen euro in 2011. De FHKW en Wijsbegeerte zijn daarom druk bezig met een gezamenlijke aanvraag voor de komende jaren. Die moet op 1 december binnen zijn bij het regieorgaan. LJ/HOP