De Erasmus Universiteit gaat met het project Studiekeuzegesprekken vwo’ers helpen om een goede studiekeuze te maken, al voordat ze de overstap naar de universiteit maken.

Doel van het project is het verlagen van de studie-uitval. Dit is volgens projectleider Gerard Hogendoorn in heel Nederland een groot probleem. “Uit onderzoek van ResearchNed blijkt dat leerlingen die op de middelbare school al duidelijk voor ogen hebben welke richting ze op willen minder vaak uitvallen op de universiteit.”

Studenten voeren gesprekken

Concreet gaan studenten van de Erasmus Universiteit individueel of in kleine groepen praten met 6-vwo-leerlingen die geïnteresseerd zijn in bepaalde universitaire studies. “Op deze manier horen de leerlingen ervaringen van huidige studenten en kunnen ze op de universiteit komen kijken wat een studie inhoudt. Een realistischer beeld zorgt voor een betere keuze”, redeneert Hogendoorn.

Subsidie

Het project zal in maart van start gaan. Tot die tijd worden de studenten, die op de middelbare scholen de gesprekken gaan voeren, voorbereid. Via de ‘Stichting SURF’ heeft Hogendoorn  50.0000 euro van de overheid gekregen voor de uitvoering van het project. MM