Vanaf september 2010 mogen hogescholen en universiteiten een hoger collegegeld vragen voor een tweede bachelor of tweede masteropleiding, besloot de Tweede Kamer eerder dit jaar. De Eerste Kamer lijkt het daar niet helemaal mee eens te zijn.

Dat blijkt uit een aantal vragen en opmerkingen in het ‘voorlopige verslag’ van de vaste onderwijscommissie van de Senaat, naar aanleiding van de door minister Plasterk voorgestelde wetswijziging. Alleen de VVD staat nog volledig achter het plan: “Het investeren in jezelf, zeker nadat de eerste opleiding stevig van overheidswege gefinancierd is, is een juist uitgangspunt.”

Financiële drempel

Andere partijen zijn kritischer. Het CDA pleit ervoor studenten nog minimaal twee jaar na het behalen van hun eerste bachelor- of mastergraad het wettelijke collegegeld in rekening te brengen.

Ook Plasterks eigen PvdA heeft twijfels: “Bereiken we met dit voorstel niet juist een onbedoeld resultaat: financiële drempels opwerpen voor studenten die juist zeer gemotiveerd zijn om een studie te volgen?” De sociaal-democraten maken zich ook zorgen over de gevolgen voor afgestudeerde hbo’ers die via een universitaire bachelor aan een master willen beginnen. D66 uit in vergelijkbare bewoordingen kritiek.

‘Eerste studie te licht?’

De SP stelt een aantal fundamentele vragen over de populariteit van tweede studies, zoals: “Is de eerste studie te licht?” Verder maken de socialisten zich zorgen over de sociale ongelijkheid die hogere collegegelden met zich meebrengen.

ChristenUnie en SGP willen dat de meest getalenteerde studenten worden gestimuleerd om een tweede studie te doen. De overheid zou daar “alles aan moeten doen”. De Senaat heeft zich daar eerder al voor uitgesproken, zo brengen de kleine christelijke partijen in herinnering: “Is dit wetsvoorstel geen omkering van het door de Eerste Kamer gewenste beleid om verschraling van de universiteit te voorkomen en om aan de eisen van de kennismaatschappij tegemoet te komen?”

De Eerste Kamer wacht nog op een antwoord van de minister en zal later dit collegejaar over de voorgestelde wetswijziging stemmen. HOP

Lees meer over dit onderwerp