De Erasmus Universiteit, Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit krijgen ieder een halve ton subsidie van het Sociaal Fonds voor de Kennissector (SoFoKleS) om 40 allochtone studentassistenten aan te stellen.

In de wetenschap zijn allochtonen ondervertegenwoordigd: hoewel het aantal studenten van allochtone afkomst in het hoger onderwijs de afgelopen twaalf jaar is verdubbeld, is deze groeiende vertegenwoordiging niet terug te zien in het wetenschappelijk personeel. Een van de redenen is dat allochtone studenten vaak als eerste in hun familie gaan studeren, en dus vaak onbekend zijn met de universitaire omgeving. Daarnaast zijn ze zich minder bewust van kritische keuzemomenten en succesfactoren.

Talent stimuleren

Met het gehonoreerde project ‘Programma Studentassistenten Onderzoek’ willen de deelnemende universiteiten al in een vroeg stadium (bachelorfase) talent onder allochtonen herkennen en stimuleren. Dit zou moeten leiden tot een academische gemeenschap die een betere afspiegeling is van de samenleving.

Onderzoekservaring opdoen

Elke universiteit kan met de subsidie tien talentvolle allochtone bachelorstudenten aanstellen als studentassistent. Deze zullen vijf maanden onderzoekservaring opdoen in hun eigen discipline en een aantal cursussen volgen. Eerder liepen er bij de Universiteit Utrecht al twee succesvolle pilots met allochtone studenten via de regeling Kleurrijke studentassistenschappen.