De Rotterdamse filosofen gaan met de tijd mee: wetenschap en hersenspinsels vanuit de Faculteit der Wijsbegeerte zijn te lezen op het nieuwe weblog Spongia. Online en interactief. Iedereen mag een bijdrage leveren.

De kennis en gedachten van de filosofen van de Faculteit der Wijsbegeerte zijn niet alleen meer terug te vinden in hun wetenschappelijke publicaties of te horen in de colleges. Op het recent opgerichte weblog Spongia is een breed aanbod aan informatie openlijk toegankelijk. 

Actualiteit

Sinds begin oktober publiceren verschillende docenten en hoogleraren geregeld posts en columns waarin zij vanuit een filosofisch oogpunt actuele gebeurtenissen benaderen. Het idee voor een weblog kwam van Ingrid Robeyns. Een klein gezelschap bestaande uit Gijs van Oenen, Han van Ruler, Fred Muller en Michiel de Lange heeft dit idee uit- en omgewerkt tot een daadwerkelijk blog.

Op de weblog is er naast columns ook ruimte voor nieuwsberichten, aankondigingen, discussiebijdragen van docenten, posts van de hele facultaire gemeenschap en conferentieblogs uit binnen- en buitenland. Als bezoeker kun je je in de filosofische discussies mengen en interessante bijdragen leveren.

Wat doet de faculteit

Het doel van het nieuwe weblog: ervoor zorgen dat mensen ‘van buiten’ goed kunnen zien met welke thema’s en onderzoeken de wetenschappers van de Faculteit der Wijsbegeerte zich bezighouden. Daarnaast is het een platform voor het ontstaan van informele beschouwingen en debatten die toegankelijk zijn voor iedereen die geïnteresseerd is. 

Wie geen ‘schrijfrechten’ heeft en toch wil posten, kan mailen naar Gijs van Oenen. Reageren op posts kan altijd rechtstreeks op het blog.