14 procent van de legale arbeidsmigranten uit Midden- en Oost- Europa, de zogeheten MOE-landen,  denkt permanent in Nederland te blijven. Dit blijkt uit een onderzoek van Risbo, een onderzoeksinstituut verbonden aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de EUR.

Na de laatste uitbreiding van de EU in 2007 kwamen er grote groepen migranten naar Nederland. In 2008 woonden er zo’n 165.000 arbeidsmigranten in ons land. De mensen kwamen uit de tien  MOE-landen, zoals Polen en Slowakije. Naar aanleiding van deze stroom migranten startte het Risbo een onderzoek in opdracht van het ministerie van VROM.

Werk

Uit het onderzoek blijkt dat een derde de lengte van zijn of haar verblijfsduur nog niet weet. Daarnaast vermoedt 33 procent korter dan twee jaar in Nederland te verblijven. Veel van de ondervraagden zijn relatief hoogopgeleid, maar zijn werkzaam in laag gekwalificeerd werk, bijvoorbeeld in de landbouw of industrie. Bij veel migranten is de financiële situatie in vergelijking met het land van herkomst verbeterd. Ze verdienen gemiddeld 9,70 euro bruto per uur.

Nederlands

Bijna driekwart van de ‘MOE-landers’ spreekt niet of nauwelijks Nederlands. Het grootste deel van de migranten wil wel graag beter Nederlands leren spreken en te weten komen over de Nederlandse cultuur. LR