Propaganda voor wetenschap werkt. Na twintig voorbeelden van nuttige of fascinerende wetenschap vindt 55 procent van de Nederlanders dat er meer geld voor wetenschap moet worden uitgetrokken.

Dat blijkt uit representatief onderzoek van het Innovatieplatform onder duizend Nederlandse burgers. Het blijft onduidelijk hoe groot het effect van de voorbeelden is: de onderzoekers hebben verzuimd om vooraf dezelfde vraag te stellen.

Uit de antwoorden op andere vragen blijkt impliciet dat mensen aanvankelijk hun reserves hebben. Zo denkt minder dan de helft (48 procent) dat investeringen in de wetenschap voor extra welvaart en welzijn zorgen. Slechts eenderde van alle burgers – vooral mannen, ouderen en hoog opgeleiden – vindt dat extra investeringen in de wetenschap ten koste van andere zaken zou mogen gaan, terwijl 45 procent hier geen mening over wil geven.

Dat er überhaupt geld naar de wetenschap moet, is de meeste mensen wel duidelijk. Bijna niemand (6 procent) is het eens met de stelling dat Nederland niet zelf in wetenschap hoeft te investeren, omdat we toch wel profiteren van uitvindingen die in andere landen gedaan worden. Bijna driekwart vindt dat Nederland een aantal universiteiten “van wereldniveau” zou moeten hebben.

Maar de meesten hebben geen idee waar Nederlandse wetenschappers in uitblinken en driekwart vindt dat wetenschappers meer zouden moeten laten zien waar ze mee bezig zijn.

Na het horen van de voorbeelden (onder meer over gezondere melk, nieuwe vaccins en antropologisch onderzoek in oorlogsgebieden) zijn vooral D66-stemmers voorstander van extra investeringen: 77 procent. Onder de aanhang van de grote partijen zijn CDA’ers het zuinigst: slechts 48 procent wil extra investeringen in wetenschap.

Wordt er te veel onderzoek naar overbodige zaken gedaan? Twee op de vijf Nederlanders vindt van wel. Slechts één op de vier is het ermee oneens en de rest is neutraal. Wat ze van dit onderzoek van het Innovatieplatform vonden, is niet gevraagd.

HOP, Bas Belleman