Het vertrouwen in medici, bestuurders en toezichthouders wordt ernstig geschaad wanneer misstanden in de zorg niet adequaat worden aangepakt. Een vertrouwenscrisis in het bestuur van de gezondheidszorg ligt op de loer, betoogt prof.dr. Kim Putters tijdens zijn oratie op vrijdag 9 oktober. Hij aanvaardt hiermee de bijzondere leerstoel Management van instellingen in de gezondheidszorg.

De verwachting bestaat dat er wordt ingegrepen wanneer er geen goede en adequate zorg wordt verleend. Dat is echter niet altijd het geval. Neem het recente onderzoek van de commissie-Lemstra naar de handelwijze van een verslaafde neuroloog in het Medisch Spectrum Twente. Hij schreef jarenlang verkeerde medicijnen voor en stelde verkeerde diagnoses – zonder dat iemand ingreep. Collega-neurologen praatten het goed, de Raad van Bestuur deed niets, de Raad van Toezicht was niet op de hoogte en de Inspectie voor de Gezondheidszorg nam het voor kennisgeving aan.

Verzakelijking

Putters betoogt dat een ‘bestuurlijk tekort’ ten grondslag ligt aan deze vertrouwenscrisis. Dit tekort kent volgens hem drie oorzaken. Door verzakelijking in de zorg ligt de nadruk op het meetbaar maken van ‘producten’. Dit komt de goede dialoog met de patiënt en het vertrouwen in professionals niet altijd ten goede.

Aan banden leggen

Ook leiden medische en bestuurlijke misstanden tot de drang bij de politiek en de overheid om het zorgbestuur verder aan banden te leggen. Regulering en prestatiesturing leiden waarschijnlijk niet op tot betere zorg. Voor de zorgbestuurder wordt het juist lastiger om te doen wat nodig is voor de patiënt in zijn of haar specifieke situatie. Zorgbestuurders hebben dus ruimte nodig om lokaal de beste beslissingen te nemen.

Winstbejag

Steeds duidelijker ontstaat het beeld dat zorgbestuurders uit zijn op hoge beloningen en handelen uit winstbejag. De derde oorzaak van de vertrouwenscrisis is volgens de nieuwe professor dat de bestuurder onvoldoende laten zien dat ze verantwoord met goede zorg omgaan. Ze moeten een beroepsethiek ontwikkelen die begint en eindigt bij het belang van de patiënt, vindt hij.

In het onderzoeksprogramma bij de bijzondere leerstoel Management van instellingen in de gezondheidszorg onderzoekt Putters met zijn promovendi en collega’s hoe het zorgbestuur werkt en beter kan. Vanuit de sectie Health Care Governance van het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) en het Erasmus Centrum voor Management Development in de Zorg werkt hij samen met andere universiteiten, onderzoeksinstituten en organisaties uit de praktijk. MM

Symposium

Voorafgaand aan de oratie vindt een symposium plaats getiteld “Ruimte voor bestuur in de zorg”. Aanvang 13.45 uur in zaal LB-107 (L-gebouw Erasmus Universiteit Rotterdam). Einde om 15.30 uur. Mr. Herman Tjeenk Willink, vice President van de Raad van State, zal een lezing houden.

Een panel bestaande uit prof.dr. Wim van de Donk (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en Universiteit Tilburg), prof.dr. Mirko Noordegraaf (Universiteit Utrecht) en drs. Cathy van Beek (Nederlandse Zorgautoriteit) zal daarop reageren, waarna een discussie met de zaal zal plaatsvinden onder leiding van prof.dr. Pauline Meurs.