Het personeelsbeleid binnen de overheid, het onderwijs en de zorg is hard aan vernieuwing toe. Professor Robert Dur stelt in zijn oratie ‘Motiveren, belonen en presteren in de publieke sector’ vast dat talent niet kiest voor de publieke sector door karige beloningen voor goede prestaties en weinig inspirerend management. Dur aanvaardt met zijn oratie op 8 oktober zijn ambt als bijzonder hoogleraar van Economie van prikkels en prestaties.

Door het behoedzame en op gelijkheid gerichte personeelbeleid laten veel getalenteerde en energieke werknemers de publieke sector links liggen en kiezen voor een baan in het bedrijfsleven. Gelukkig zijn er ook veel mensen met hart voor de publieke zaak, zogenaamde intrinsiek gemotiveerde mensen, die ondanks dit personeelsbeleid voor de publieke sector kiezen. De publieke sector in Nederland doet echter een dusdanig groot beroep op de intrinsieke motivatie van haar werknemers, dat deze bron nagenoeg uitgeput is, vooral onder werknemers die al wat langer in de publieke sector werken.

Complimenteren

Het is daarom tijd voor beleidswijzigingen, zoals het jaarlijks houden van beoordelingsgesprekken (al is het maar om mensen te complimenteren), meer differentiatie in het toekennen van periodieken, het beter letten op managementvaardigheden bij het bevorderen van mensen tot leidinggevende, en meer gebruik maken symbolische beloningen (bijvoorbeeld door aansprekende functienamen). De maatregelen kunnen het best gefaseerd uitgerold worden, zodat een gedegen evaluatie van effecten mogelijk is.

Robert Dur

Dur (1973) promoveerde cum laude aan het Tinbergen Instituut aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en bleef daarna aan de Rotterdamse faculteit verbonden. Hij kreeg in 2000 als jongste laureaat de NWO Vernieuwingsimpuls VIDI-beurs voor zijn onderzoek naar het effect van externe prikkels (zoals prestatiebeloning) op de intrinsieke motivatie van werknemers. In 2001 ontving hij de Erasmus University Research Grant. Binnen de leerstoel Economie van prikkels en prestaties wordt onderzoek gedaan naar de effecten van personeelsbeleid op de prestaties en het welzijn van werknemers, zowel binnen het bedrijfsleven als binnen de publieke sector.