Een nieuw kennisinstituut gaat onderzoek doen naar verantwoorde bierconsumptie. “We willen feiten en fabels over het drinken van bier op een rij zetten”, zegt deelnemend hoogleraar Frans Kok in Trouw. “Er is nog genoeg te onderzoeken.”

De voorzitter van het nieuwe Kennisinstituut Bier is hoogleraar voeding en gezondheid aan de universiteit van Wageningen. In het bestuur zetelen nog twee professoren: Joop van der Pligt, hoogleraar sociale psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en de Deen Arne Astrup, hoogleraar humane voeding en expert op het gebied van overgewicht.

Belangenverstrengeling

Het instituut is een initiatief van het Centraal Brouwerij Kantoor, een samenwerkingsverband van Nederlandse bierbrouwers. Het CBK draagt vijf jaar lang 250 duizend euro bij, en krijgt ook een zetel in het bestuur.  

Belangenverstrengeling, zeggen kritische wetenschappers in Trouw. Hoogleraren moeten zich niet lenen voor een instituut dat wordt gesponsord door het bedrijfsleven. En ze moeten al helemaal niet meewerken aan de verbetering van het imago van alcohol.

Bier niet dikmakend

Maar volgens Kok is de onafhankelijkheid van het onderzoek niet in het geding. De drie hoogleraren hebben een bestuurlijke meerderheid en de invloed van het bedrijfsleven op het onderzoek is dus beperkt. Bovendien denkt Kok dat diëtisten en huisartsen juist hun voordeel kunnen doen met betere kennis over bier.  “Er is over bier nog heel wat te onderzoeken. Vaak wordt gedacht dat je van bier dikker wordt dan van wijn. Je wordt niet dik van bier, wel van de snacks die je erbij eet. Er zitten leemtes in de kennis, daar willen wij wat aan doen.” HOP