Vanaf 24 september bundelt de rechtenfaculteit haar kennis en activiteiten op het gebied van scheepvaart- en vervoersrecht in het ‘Rotterdams Institute for Shipping & Transport Law’ (RISTL).

De rechtenfaculteit heeft al decennia veel expertise op het gebied van scheepvaart- en transportrecht. Dat is niet zo vreemd, aangezien de universiteit in Rotterdam – de stad met de grootste haven van Europa – gevestigd is. Volgens hoogleraar Commercial law, Frank Smeele, loopt de Erasmus School of Law (ESL) in Nederland voorop wat betreft scheepvaart- en transportrecht. Om deze positie te versterken, en om aansluiting te krijgen bij internationale topinstituten, heeft het faculteitsbestuur besloten het instituut op te richten.

Springplank

Het RISTL wil nationaal en internationaal onderzoek bevorderen op het terrein van scheepvaart en transport, en studenten voor dit vakgebied interesseren. Beoogd directeur Smeele hoopt ook dat het instituut een springplank zal zijn voor meer samenwerking tussen verschillende universiteiten. “Samen kunnen we boeiende seminars en congressen organiseren, die een goede mix zijn van wetenschap en praktijk.”

Verdrag tekenen

De oprichting en presentatie van het RISTL vindt plaats op de eerste dag van de conferentie ‘The Rotterdam Rules Appraised’, waar toonaangevende wetenschappers uit binnen- en buitenland zullen spreken. Deze datum is niet toevallig gekozen, want op 23 september wordt in Rotterdam een belangrijk internationaal verdrag ondertekend, de ‘Rotterdam Rules 2009’. Het verdrag zal in werking treden, nadat het door tenminste twintig landen is geratificeerd.

Modernisering zeerecht

Het verdrag biedt een zeer uitgebreide regeling en modernisering van het zeevervoerrecht. Waar de huidige verdragen nog uitgaan van zeevervoer van haven tot haven, regelen de Rotterdam Rules 2009 het vervoer door middel van containers van ‘deur tot deur’. LJ

Meer informatie over de conferentie