Wat heb jij te zeggen over de EU?

Je mening geven over de EU? Dat kan in de speciale Opiniebox op de campus bij het L-gebouw. In de box kan iedereen zijn zegje doen tegen andere Europeanen en europarlementariërs. Als je een boodschap achterlaat in de box, kan deze door iedereen bekeken worden via europarltv.europa.eu. Met nog twee weken te gaan tot de verkiezingen van het Europees  Parlement op 4 juni laten EUR-studenten hun licht schijnen over de EU.

Marchitan Dumitra, eerstejaars IBA

“Van oorsprong kom ik niet uit de Europese Unie maar uit Moldavië. De EU moet niet een eiland worden waar alles goed geregeld is, zonder naar de omringende landen te kijken. Men kan Moldavië helpen, bijvoorbeeld bij de aankomende parlementaire verkiezingen. We hebben daarbij niet alleen geld nodig: in plaats daarvan kan Europa beter voor meer supervisie zorgen om de mate van corruptie tegen te gaan. Dat geldt niet alleen voor Moldavië, maar ook voor veel andere Oost-Europese landen.

Ik denk dat een lidmaatschap mijn moederland zeker ten goede zou komen, alleen zullen eerst de politieke en economische problemen opgelost moeten worden. Ik hoop dat er na de verkiezingen meer aandacht komt voor de Moldavische problematiek. Er is recent een voorstel geweest om het land twee miljard euro te schenken om die problemen op te lossen, maar dat geld heeft de EU geweigerd met de reden dat ‘de waarheid niet met geld gekocht kan worden’. Dat is precies wat ik bedoel: in plaats van domweg geld schenken, zal er meer gekeken moeten worden naar constructieve oplossingen.”

Roy van der Salm & Rob Riedijk, pre-master Accounting, Auditing & Control

Roy: “Betere ideeën en wetgeving rondom banken is essentieel voor Europa. Door de regulering zou meer controle kunnen ontstaan. Het systeem is niet geheel afgebakend, vooral in Amerika konden banken vrij in risicovolle pakketten investeren. Dat is naar mijn mening één van de grootste oorzaken in de hypotheekcrisis. Europa kan daar wat aan doen door meer regulering te creëren zodat banken minder snel in risicovolle zaken gaan investeren. Europa moet meer intercontinentaal gaan denken; meer de samenwerking opzoeken met Amerika en Azië.”

Rob: “Het risicomanagement moet ook anders, er moet meer coördinatie komen. Qua regulering en investeringen was het gewoon te vrij. En nu valt men hard op de neus: banken waren te vrijgevig in hun investeringen. We moeten zorgen dat het niet te bureaucratisch wordt, maar we moeten wel enige grenzen stellen. Die waren er volgens mij te weinig, want accountants keken er ook naar en keurden het té snel goed.”

Mauricio Slooten, derdejaars klinische psychologie

“Vanuit mijn studie heb ik niet zo veel met de Europese Unie te maken zoals bijvoorbeeld de studenten van rechten en economie. Maar het beeld dat ik op dit moment heb is dat de EU een beetje ‘half’ gevormd wordt. Van de ene kant horen we bij de EU, maar van de andere kant is er niet één politieke wetgeving op Europees niveau, alles gaat per deelstaat. Een Verenigde Staten van Europa zou beter zijn: nu blijven we een beetje tussen twee dingen hangen. Verbeterde samenwerking op het gebied van milieu zou tot betere resultaten kunnen leiden.”