Het blijft stormen rond Tariq Ramadan, hoogleraar Burgerschap en Identiteit, sinds de ‘Gay Krant’ een portret van hem publiceerde waarin wederom werd terug gegrepen op controversiële uitspraken die Ramadan zou hebben gedaan over de positie van vrouwen en homoseksuelen in de Islam. Tot nu toe is er geen aanleiding om te veronderstellen, dat hij de vermeende controversiële uitspraken heeft gedaan tijdens colleges aan de EUR. Wel meldde één van de bronnen van de Gay Krant zich bij ‘Erasmus Magazine’.

Artikel Gay Krant

Een tweede reden was dat studenten van de EUR aanleiding zouden zijn geweest voor het artikel in de Gay Krant. De studenten zouden hun ‘bezorgdheid hebben geuit’ tegenover hoofdredacteur Henk Krol van de Gay Krant over ‘harde uitspraken over homoseksuelen en vrouwen tijdens colleges’. Kortom, Ramadan zou zijn persoonlijke geloofsopvattingen tijdens het uitoefenen van zijn functie op de universiteit hebben gedaan.

Erasmus Magazine heeft sindsdien geen bewijs gevonden dat Ramadan controversiële uitspraken heeft gedaan in zijn functie als hoogleraar aan de Erasmus Universiteit.

Wel heeft Erasmus Magazine contact gehad met Arie Gerla, die als extraneus colleges en als toeschouwer lezingen van Ramadan heeft gevolgd. De gepensioneerd econoom heeft vervolgens een grondig onderzoek gestart naar de bron van de controversiële uitspraken die aan Ramadan worden toegeschreven, om er achter te komen of er sprake is van terecht of onterechte beschuldigingen in de richting van Tariq Ramadan.

Eén van de ‘studenten’

Gerla heeft zijn eerste onderzoeksresultaten enige tijd geleden gedeeld met de Gay Krant en veronderstelt dat ‘hij die vier studenten is’, waarover Henk Krol tegenover Erasmus Magazine sprak. “Ik heb de afgelopen anderhalf jaar wel veel contact gehad met studenten, allochtoon en autochtoon, met wie ik de colleges van Ramadan volgde. Het lijkt mij echter sterk dat zij ook naar de Gay Krant zijn gestapt. Overigens heb ik nooit gezegd dat Ramadan zijn harde uitspraken tijdens die colleges of vlak daarna zou hebben gedaan.”

Gerla legt momenteel de laatste hand aan een notitie over Ramadans uitspraken. “Ik wil mijn bevindingen bespreken met anderen, onder wie Tariq Ramadan als hij het wil, en met diens correcties openbaar maken.

Gevoelige kwestie

Blijft de vraag staan, is Gerla inderdaad de bron van de Gay Krant? Hoofdredacteur Henk Krol wil daar het volgende over kwijt: “Omdat deze kwestie erg gevoelig ligt, wil ik voor de uitslag van het onderzoek niet verder reageren. Wel kan ik bevestigen dat de heer Gerla, nu hij dit zelf aan jullie meldt, één van de mensen is met wie ik heb gesproken.” WG/DR

Reactie prof. Tariq Ramadan

Tariq Ramadan ontkent dat hij zijn persoonlijke, geloofsopvattingen over vrouwen en homoseksuelen heeft geuit tijdens colleges die hij geeft aan de Erasmus Universiteit. Tevens bestrijdt hij dat het studenten zijn geweest die over zijn uitspraken hebben geklaagd bij de Gay Krant. Dit is wat hij daarover zei in een gesprek met Erasmus Magazine.

“In de 29 jaar dat ik lesgeef heb ik nooit klachten gehad van studenten. Als de Gay Krant dit schrijft, dan heb je als universiteitsmagazine de verantwoordelijkheid om te checken voor je het opschrijft.”

Ramadan licht toe waarom hij er van overtuigd is dat studenten niet over hem geklaagd kúnnen hebben: “Ik ben op de universiteit niet gekomen als adviseur over islamitische kwesties, maar om te spreken over burgerschap en identiteit; in die volgorde. Er zijn drie dingen waar ik altijd aan vasthoud als ik college geef: ik heb het nooit over andere zaken dan het onderwerp van de cursus, ik kom met vragen niet met antwoorden en ik heb het nooit over mijn persoonlijke opvattingen.”

Ramadan is van mening dat de Gay Krant andere motieven had om negatief over hem te schrijven. “Hij (daarmee verwijzend naar hoofdredacteur Henk Krol, red.) is slim, dat hij jullie in deze positie heeft gebracht. Ze konden het zelf niet hard krijgen, maar brengen het via jullie naar buiten. Ik denk dat de Gay Krant een bepaalde agenda heeft, bang is en daarom een sfeer van geruchten creëert”, aldus Ramadan. “Mijn probleem is, zij schrijven over mij maar komen niet naar mij toe om te vragen hoe het zit. Kom naar mij toe en dan hebben we een open dialoog.” WG

 

Namens de redactie

Een deel van Gerla’s notitie is in handen van EM en wordt nader onderzocht. Tot die tijd doet Erasmus Magazine geen uitspraken over het waarheidsgehalte van de geciteerde uitspraken, noch over de consequenties die dit voor Ramadan als hoogleraar aan de EUR zou kunnen hebben. Op 9 april komt wethouder Rik Grashoff, Participatie en Cultuur, met het onderzoek naar Tariq Ramadan naar buiten.

Inmiddels is bekend geworden dat het college van Burgemeester en Wethouders waarschijnlijk op 15 april met haar standpunt over de onderzoeksresultaten naar buiten komt.