De kandidaten voor de Universiteitsraad zijn bekend. Voor de personeelsleden zijn verkiezingen niet nodig, omdat het aantal zetels en kandidaten overeen komt. Voor de studenten komen er verkiezingen bij de economische, de sociale, de bedrijfskundige en de rechtenfaculteit.

Deze vier faculteiten hebben elk twee zetels in de U-raad, terwijl meer studenten zich kandidaat hebben gesteld. Bij de Erasmus School of Economics zijn er acht kandidaten, bij de rechtenfaculteit drie, de sociale faculteit telt er zeven en de Rotterdam School of Management zes. Zij gaan de komende tijd campagne voeren om genoeg stemmen te winnen.

Internationale student

Eerstejaars IBEB Bertram Flesch doet mee aan de verkiezingen bij de economische faculteit. De Duitse student die Nederlands spreekt, hoopt de eerste buitenlandse student in de U-raad te worden. Tijdens zijn ‘campagne’ zal hij zich vooral richten op internationale studenten, want hij wil voor hen opkomen in de raad. “De huisvesting moet bijvoorbeeld veel beter geregeld worden”, aldus de Flesch. De verkiezing loopt van 27 april tot 14 mei. Op vrijdag 15 mei zal de uitslag bekend zijn.

Dit jaar konden ook personeelsleden zich weer verkiesbaar stellen. Personeel zit namelijk voor twee jaar in de raad, in tegenstelling tot studenten die een jaar blijven zitten. Bij de zeven faculteiten en de SSC’s, Stafafdelingen en UB (laatste is één kiesdistrict) zijn precies genoeg kandidaten voor het beschikbaar aantal zetels, behalve bij de Erasmus School of Economics. Daar is nog één plaatsje op te vullen.

Helft personeel nieuw

De personeelsgeleding van twaalf personen kent zes nieuwe gezichten. Een daarvan is Annika Galle, universitair docent bij de afdeling Bedrijfseconomie binnen de rechtenfaculteit. Samen met collega Ageeth Klaassen en twee studenten zal ze de belangen van de faculteit behartigen. “Ik kijk er naar uit samen met de studentgeleding betrokken te zijn bij het bespreken en toetsen van het universitaire beleid. Een voordeel is dat Ageeth en ik niet allebei nieuw zijn. Zij zit al langer in de raad en kent de werkwijze.” Van tevoren heeft Galle uiteraard op de afdeling overlegd of het een goed idee was dat ze in de U-raad zou plaatsnemen. “Gelukkig was iedereen positief en kreeg ik de benodigde handtekeningen zo bij elkaar.” LS