‘Competitie levert beter onderzoek op’

Is het geen verspilling om je energie te steken in mensen die geen aanleg hebben voor wat je ze tracht bij te brengen? Kun je sollicitanten niet beter via een hersenscan selecteren, zoals hoogleraar Verbeke recent bepleitte. Of kun je van een dubbeltje wel een kwartje worden als je maar keihard werkt en zo boven jezelf uitstijgt, zoals prof. Rikers stelde in zijn oratie. Kortom:

Is succes een kwestie van talent of van hard werken?

Arie Verheij, medewerker FHKW en student maatschappijgeschiedenis

“Wat vinden we belangrijker: succesvol zijn, of onszelf zijn? We zijn allemaal uniek door onze persoonlijkheid, achtergrond en onze talenten. Talenten zijn er in allerlei maten en soorten: organisatietalent, schrijftalent, talent om te spreken of te onderzoeken, talent voor muziek, vormgeving etc. We zijn het erover eens, dat het zonde is als we hier niets mee doen. Vandaar de oproep: haal eruit wat erin zit!

Wat er niet is, kan er ook niet uit komen. Veel tijd en energie er in investeren, zonder er aanleg voor te hebben, levert niet het gewenste resultaat. Zoals professor Rikers aangeeft, kan iemand met weinig aanleg toch succesvol zijn door hard te werken. Tegelijkertijd boeken getalenteerden weinig succes, als zij er met de pet naar gooien. Voor niets gaat de zon op.

Het begint met de vraag: wat zijn mijn talenten? En hoe kom ik daar achter? Voldoet een intrinsieke, naar binnen gerichte vragenlijst nog, of heeft professor Verbeke gelijk dat alleen de hersenscan beantwoordt aan de ‘wie ben ik?’-vraag anno 2009.

Alle zelfkennis en inspanning ten spijt, kan tegenwerking vanuit de omgeving roet in het eten gooien. Het ontbreken van een platform voor talentontwikkeling staat succes ook in de weg.

Deterministisch, maar waar: niet iedereen heeft evenveel kans zijn/haar talent te ontdekken en te benutten. Niet alle mensen hebben evenveel talenten. Aan wie veel gegeven is, van hen wordt ook veel verwacht. Talenten zijn dus niet vrijblijvend: zij maken onze wereld zoveel mooier en bovendien hebben we elkaars kwaliteiten nodig. Ja, het succes van anderen hangt ermee samen. Hoewel je belang hebt bij talenten van anderen, heb je er weinig invloed op. Jouw talent moet je zelf ontwikkelen. Daarom tenslotte de belangrijkste oproep: wees vooral jezelf!”

Leonora de Boo, student geneeskunde

“Succes is vooral een kwestie van willen. Je kunt er zowel met talent als met hard werken komen, maar je moet er wel voor gáán. Als je het talent hebt maar er geen gebruik van maakt, kom je er niet. En je kunt er wél komen zonder de skills te hebben, maar er wel heel hard voor te werken.

In de teams waar ik gehockeyd heb zag je het ook. Er waren hele talentvolle meiden van 17 jaar waarvan de trainers, coaches en scouts een gouden toekomst voorspelden. Deze meiden trainden zich ook suf en gaven al hun tijd op voor het hockeyen. Totdat ze gingen studeren, op kamers gingen, in een andere stad kwamen, lid werden van een studentenvereniging, mooie feesten bezochten. Kortom; het studentenleven proefden. Toen werd het hockey toch op een laag pitje gezet. Andere meiden, die niet eens opvielen bij selecties, maar wel naast hun studie veel trainden, wedstrijden analyseerden en de feesten links lieten liggen, kwamen wél in Dames 1. Gewoonweg omdat ze hun prioriteiten ergens anders hadden gelegd.

Het gaat dus om de afweging die je maakt. Als je het talent hebt, kies je er dan voor om dat helemaal te benutten of wil je iets doen anders doen wat je leuker vindt? En als je het talent niet hebt, kies je er dan voor om er keihard voor te werken of neem je genoegen met minder succes?”

Karen Maas, promovenda Erasmus school of economics

“Ik geloof zeker dat mensen talent of aanleg kunnen hebben voor bepaalde dingen. Talent om analytisch te denken, talent om dingen aan de man te brengen, talent om hard te kunnen lopen. Ook geloof ik dat mensen aanleg kunnen hebben om verslaafd te worden, om crimineel gedrag te vertonen, of om veel dingen tegelijk te kunnen doen. Talent kan zeker bijdragen om ergens goed in te zijn,maar om nu te zeggen dat je zonder talent nergens kunt komen gaat mij te ver. Daarmee zou ik accepteren dat een dubbeltje nooit een kwartje kan worden. Dan hoeft het dubbeltjes ook geen moeite te doen om zijn waarde te vermeerderen en kan het kwartje op zijn lauweren rusten omdat zijn succes toch al vast staat. Een deprimerende gedachte. Je moet de wil hebben om ervoor te gaan, dat betekend hard werken. Ik geloof graag dat je alles kunt, tot op zeker hoogte wel te verstaan, als je maar je best doet. Daarnaast moet je om echt succes te boeken ook een flinke dosis geluk hebben. Je moet de kansen krijgen om je te ontplooien en ook je omgeving moet daaraan bijdragen. Dus talent is zeker handig maar geen voldoende voorwaarde om succes te boeken.”

Hulya Alabas, student rechten

“In de volksmond wordt heel vaak gezegd dat hoe vaker je iets doet, dus hoe vaker je iets herhaalt, des te beter je erin wordt. Iedere persoon die een zorgeloze jeugd heeft mogen ervaren, kan zich op de een of andere manier in het hierboven genoemde herkennen. Neem bijvoorbeeld een meisje dat geen talent heeft voor vioolspelen maar dag in dag uit door privéleraren wordt bijgespijkerd en neem zo ook bijvoorbeeld een meisje dat wel talent heeft maar het alleen en met een in zeer slechte staat verkerende viool moet doen. Je hoeft hiervoor geen orkestviolist te zijn om in te zien wie het verder zal gaan schoppen. Met het hier bovengenoemde voorbeeld wil ik duidelijk maken dat talent uiteraard een belangrijke factor is in ons leven. Maar het is juist de kunst om gedisciplineerd, gemotiveerd en vastberaden je doelen na te streven. En uiteraard is het voor de hand liggend om, nadat je als zeer harde werker successen hebt geboekt, te zeggen dat je voor dat karwei in de wieg was gelegd! Weinigen zouden dit durven te herhalen met hun hand op hun hart.”