Gaat het Westen failliet? Onder deze noemer georganiseerde studievereniging Cedo Nulli een Kamerledendebat over de crisis. Eufemistisch gesteld kwamen hier ietwat minder bezoekers op af dan op het crisiscollege van Wouter Bos enkele uren eerder.

Wel aanwezig is prof. Economie Kees van Paridon. De overheid moet volgens hem op korte termijn het vertrouwen herstellen in de economie: door te investeren en de belastingen vooral niet te verlagen. Hypotheekrente en pensioenleeftijd moeten daarbij ter discussie kunnen staan, stelt hij om de drie aanwezige politici alvast wat op te warmen.

Gezellig

Voor het maximaal dertig koppen tellend publiek zitten van links naar rechts, maar politiek van rechts naar links Frans Weekers (VVD), Elly Blanksma-Van den Heuvel (CDA) en Paul Tang (PvdA). Zij mogen aan de gang met de eerste stelling die beweert dat de kredietcrisis is veroorzaakt door het tekortschieten van het financieel systeem.

Dat kan het trio politici moeilijk tegenspreken. Al houdt de liberaal het nog zuinigjes op bubbles die zijn doorgeprikt, rept de christendemocrate over een cultuur die vooral in de VS is doorgeslagen, en bezigt de socialist termen als ‘hebzucht’ en ‘kuddegedrag’.

Over de oplossing bestaat zowaar ook al verregaande consensus: toezicht, toezicht, toezicht. Zowel nationaal als internationaal. De PvdA’er pleit er bovendien voor dat wetenschappers ook eens wat meer tegenwicht gaan bieden aan de instelling van ‘kijken wat nu binnengehaald kan worden, zonder te letten op wat het later kost.’

Opluchting

Stelling, twee – In de toekomst is er meer overheidsingrijpen nodig om nieuwe problemen op financiële markten te voorkomen – brengt hierin geen verandering. Verrassende ideeën worden niet gespuid. Vanzelfsprekend ziet Weekers de kleinste rol voor Vadertje Staat weggelegd. Blanksma bewandelt de gulden middenweg (gedragscodes, toezicht, tijdelijk overheidsingrijpen bij banken); en Tang gaat het verst. Hij ziet graag een ‘veilige’, publieke concurrent van banken, analoog aan hoe het in de omroepwereld is geregeld.

Overigens antwoorden alle drie desgevraagd niet te verwachten dat het Westen, dan wel Nederland, failliet gaat. Grote opluchting maakt zich van me meester. GE